'תחושה של שיתוק ועצירת מהלכים הכרחיים'

מנכ"ל משרד האוצר, יורם אריאב, אמר היום כי באוצר קיימת תחושה שאנשים חוששים לקבל החלטות ולבצען. "מהלכים הכרחיים משותקים", אמר.

, י"ג באייר תשס"ז

מנכ"ל משרד האוצר, יורם אריאב, השתתף היום ביום העיון של המטה לביצוע הסדר הקיבוצים. בדברים שנשא ציין אריאב כי באווירה הציבורית שנוצרה כיום לא ניתן היה להגיע להסדר הקיבוצים כפי שהתקבל בעבר מתוך תחושת חזון.

"כיום ישנה תחושה כי אנשים חוששים לקבל החלטות ולבצען, מצב היוצר קושי, שיתוק ועצירת מהלכים הכרחיים". לדבריו, יש צורך לשנות מצב זה ובכוונתו לפעול לשינוי הדברים, כך ש"כאשר יוגדרו המטרות לא יהיה כל חשש מהביצוע", אמר.

בהמשך התייחס אריאב למחוייבות הממשלה כלפי הפריפריה כחלק מהמגמה לסגירת הפערים החברתיים שהינה מחוייבת המציאות, לדבריו. אריאב אמר כי "חשוב לפעול לסגירת פערים אלו תוך מתן דגש על מספר שירותים ציבוריים חיוניים בפריפריה".

בשירותים אלו יש להשקיע, לדבריו, ברמה הזהה לזו המושקעת ביישובי המרכז ואף מעבר לכך אם נדרש. בהקשר זה הזכיר אריאב שירותים כמו חינוך, בריאות, תשתיות (רכבות וכבישים), בטחון ורווחה. "השקעה זו בפריפריה כבר החלה במסגרת מספר צעדים שננקטו לקידום הפריפריה, ביניהם פיתוח תשתיות מודרניות", אמר אריאב והוסיף כי מעבר למחוייבות כלפי הפריפריה הדגש צריך להנתן על המבחן האמיתי והוא מבחן הביצוע והתוצאה. "יש לבדוק איך ליצור מצב בו הסקטור הממשלתי לא יהיה מסורס בכל הנוגע לקבלת החלטות ערכיות ולפעול על מנת שהחלטות כאלו אשר מועילות ותורמות למשק בכלל ולפריפריה בפרט, תתקבלנה ותיושמנה".