אל"מ במילואים מוטי יוגב שנפצע בעמונה העיד במשפטו של השוטר שהביא לפציעתו. השוטר אייל פרו, מכחיש שהכה את יוגב בחוזקה, וטוען כי המתנחלים מנסים להוציא כסף מהמדינה.

השוטר מעמונה: יוגב רוצה רק כסף