עמותת אומ"ץ פנתה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי ישראלי, והתריעה על כשלים בתחום הטיפולי ובתחום נוהלי העבודה בטיפול בחולי נפש בבתי החולים הפסיכיאטרים בצפון הארץ.אורית אבדור, הממונה על הפרוייקטים הרפואיים באומ"ץ, מפרטת בפנייתה שורה של מקרים שמהם עולה מציאות עגומה, לדוגמא, חוסה נכה התאבד בגלל העדר השגחה נאותה, לטענת העמותה. הוא היה מאושפז בבית החולים מזרע מתחת לגלגלי אוטובוס. במקביל קיימת בעיה בהמצאות אמצעי זימון למניעת התאבדויות. בדיקה שנערכה בבית החולים מזרע העלתה שהחוסים נפגעים בגלל העדר כמות ראויה של מזון.עוד ע"פ הדו"ח שהוכן הפסיכיאטר המחוזי בצפון אינו מקבל עדכון שוטף כמתחייב בחוק לגבי תנאי הבדיקה, אשפוז והסתכלות במקרים שבהם יש צווים של בתי משפט. כתוצאה מכך מתבצעות העברות של חולים מסוכנים מבית חולים פסיכיאטרי אחד למשנהו וממחלקה אחת לשנייה תוך סיכון חייהם של החולים ושל אזרחים תמימים.ודוגמא אחרונה, טוענת העמותה, חולה נפש הועבר לבית החולים מזרע ללא לוויי והבדיקה בבית החולים העלתה כי בבית החולים אין בכלל גיליון רישום לגבי חולה זה.