חמאס: פלשתין לא ניתנת לחלוקה

תנועת החמאס חוזרת ומדגישה, כי לא תוותר על מאבקה לשחרור כל פלשתין ומזהירה כי כל הסכם עם ישראל יהיה בטל ומבוטל.

דלית הלוי - ערוץ 7 , כ"א בחשון תשס"ח

לרגל ציון יום השנה להצהרת בלפור (1917) שהבטיחה מולדת לעם היהודי בארץ ישראל, מפרסמת תנועת החמאס הודעה רשמית, בה היא חוזרת ומדגישה את חתירתה הבלתי מתפשרת לשחרור כל שטח פלשתין, וסותמת בכך שוב את הגולל על טענות גורמים פוליטיים בישראל לפיהן ניתן להגיע להסדר מדיני עם החמאס. בהודעת החמאס נאמר בין היתר:

יימשך הטרור - ההתנגדות תמשך בכל הדרכים והאמצעים האפשריים על מנת להחזיר את הזכויות... אנו לא נברח מזירת העימות... איש אינו יכול לזרוק את נשק ההתנגדות או לוותר על הלגיטימיות בשימוש בו.

אנגליה אשמה במצב – על הקהילה הבינלאומית ובראשה בריטניה מוטלת האחריות ההיסטורית והמוסרית לכל ההשלכות של הצהרת בלפור והאסונות והטרגדיות שחווה העם הפלשתיני.

אין ערך לכל הסדר מדיני - פלשתין היא ארץ בעלת מקורות ערביים ואסלאמיים... אסור לוותר על שעל מאדמתה... וכל הסכם שיחתם אשר יגרע דבר מהזכות ההיסטורית של העם הפלשתיני... ייחשב בטל ומבוטל.

דבקים בשיבת הפליטים - לא נוותר על זכויות הפליטים ועל שיבתם לארץ האבות והסבים... לא נישא וניתן על זכויות אלה.

ביטחון עצמי בניצחון - ההסיטוריה הפלשתינית רוויית דם השהידים... בנוסף לג'יהאד של לוחמי הג'יהאד והנחישות... יוכיחו לכיבוש כי ל"כיבוש הפושע" אין למקום על ארצנו... כלה ונחרצה מאיתנו להחזיר את האדמה... בכל מחיר של קורבנות ודם.

אין לוותר על גרגר מפלשתין - פלשתין אינה ניתנת לחלוקה והיא ארץ אסלאמית, ערבית ופלשתינית והיא פיקדון על צווארם של כל המוסלמים. אנו כעם פלשתיני נישאר קו ההגנה הראשון... לא נוותר על גרגר מאדמתה ולא נתמקח על עקרונות היסוד הפלשתיניים בכל הנסיבות והתנאים, ההתנגדות תישאר האסטרטגיה אשר מאחוריה יעמוד העם הפלשתיני ולא ינטוש אותה גם אם ירבו הקורבנות. אנו נתנגד לכל המזימות אשר חותרות לגרוע מזכויותינו.