אושר: הדחת ראש רשות שבחירתו בוטלה

אושרה לקריאה ראשונה הצעת חוק של ח"כ גלעד ארדן (ליכוד) בנושא השעיית ראש רשות מקומית וחבר מועצה שבחירתם בוטלה ע"י בית משפט.

אליה שילה , י"א בכסלו תשס"ח

אושרה לקריאה ראשונה הצעת חוק של ח"כ גלעד ארדן (ליכוד) בנושא השעיית ראש רשות מקומית וחבר מועצת רשות מקומית שבחירתם בוטלה ע"י בית משפט. ח"כ אופיר פינס-פז, יו"ר הוועדה, הסביר, כי "בית המשפט יוסמך להדיח ראש רשות וחברי מועצה במידה ויוחלט על בחירות חדשות בישוב".

ארדן הסביר שבמצב הקיים, ראש רשות מקומית שהבחירות בה בוטלו על ידי בית משפט יכול להמשיך לכהן כראש הרשות עד לקבלת פסק דין חלוט. וענייני הרשות ממשיכים להתנהל על ידי אדם שהורשע על ידי בית משפט, אשר יכול לנצל את תפקידו ומעמדו לשם היערכות לסבב בחירות נוסף.

על-פי הנוסח שהתקבל בוועדה - אב בית משפט בערכאה ראשונה קבע שבחירות לרשות מקומית בטלות – בית המשפט יהיה רשאי לקבוע שראש הרשות או המועצה (או שניהם) יושעו מתפקידם ובמקומם ימנה שר הפנים ועדה קרואה, זאת אם הבחירות בוטלו בשל מעשה שעשו (ולא מסיבות אחרות כמו זיוף בחירות וכד').

בפסק דין סופי יוסמך בית המשפט לקבוע כנ"ל - בניגוד לחוק הקיים כיום על-פיו כאשר פסק הדין סופי חובה למנות ועדה קרואה. עו"ד איילת פישמן ממשרד הפנים ציינה בדיון כי בכל סבב בחירות ברשיויות המקומיות, מתבטלות תוצאותיהן של כ-5 מערכות בחירות בממוצע בשל פגמים שונים בהן.

ח"כ אופיר פינס הוסיף בסיום הדיון, כי "ראש רשות או חבר מועצה שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה חמורה, אינו יכול לקיים תפקידו".