מחסום: העוזר של הרב עובדיה

עוזרו של הרב יוסף מונע ממנו דיווח על תביעת 'נפגעי הטרור הערבי' נגד ח"כי ש"ס על המשך ישיבת הסיעה בממשלה.

שמעון כהן , י"ב בכסלו תשס"ח

היום צפוי להתקיים בירושלים דיון משפטי תורני של פורום הסנהדרין בדבר הישארותה של סיעת ש"ס בממשלה.

כזכור, פרסמנו כאן לפני ימים אחדים זימון מיוחד ששוגר לכל אחד ואחד מחברי הכנסת של סיעת ש"ס לדיון משפטי בפני פורום הסנהדרין, ובו הם נתבעים לעזוב את הממשלה. התובעים במשפט זה הם אנשי אירגון נפגעי הטרור הערבי הטוענים כי המשך ישיבתה בקואליציה של סיעת ש"ס יוביל לויתורים מדינים ובטחוניים שאחריתם טרור והרג נוסף של יהודים.

העתק הזימון למשפט המדובר שוגר גם למנהיגה הרוחני של הסיעה, הרב עובדיה יוסף. הזימון שוגר בפקס ועימו הבהרה של מזכיר פורום הסנהדרין, הרב שטיין, שחברי הסיעה מזומנים לדין תורה כדי להשמיע את עמדתם בסוגיה. עוד כתב הרב שטיין לרב עובדיה יוסף כי התובעים במשפט יהיו מוכנים לכל החלטה של הרב עצמו שלא להופיע בפני הסנהדרין, ובלבד שיקבע בית דין רבני אחר. הרב שטיין מציין כי במכתבו הביע נכונות שהרב יוסף עצמו יקבע את בית דינו כבית הדין שידון בסוגיה. לדבריו מוכנים התובעים להידון בכל פורום משפטי תורני ובלבד שישמעו גם טענותיהם.

הרב שטיין ביקש לוודא שאכן הפקס הגיע לידי הרב. "ענה לי מזכירו של הרב ואמר שהוא לא מתכוון להראות לרב את הפקס", אומר הרב שטיין ומציין כי באחרונה רבתה התופעה בה שמשים, מזכירים ועוזרים של גדולי ישראל מסננים את המידע העובר דרכם, ומונעים דיון וחוות דעת רבניתמנהיגותית בנושאים שונים על פי חוות דעתם האישית בלבד.

עם זאת אומר הרב שטיין כי "יש לנו דרכים נוספות להביא את הדברים לידיעת הרב". בשיחה עם אחד מחברי הכנסת של סיעת ש"ס נאמר לו כי הסיעה פועלת לאורו של הרב עובדיה יוסף ומאמינה שלא תיפול תקלה תחת ידיה. הרב שטיין מצידו אינו מקבל את דברי חבר הכנסת וקובע כי חובה הלכתית היא למי שזומן לדין תורה להופיע. לדבריו אם הדיינים אינם ראויים בעיני הרב יוסף או בעיני חברי הכנסת הם יכולים ומוזמנים להציע כל פורום תורני אחר לדון בתביעת 'נפגעי הטרור הערבי'. "מה שהתובעים מבקשים הוא בסך הכול שגם דעתם תישמע ותילקח בחשבון".

כאמור היום בשעה 16.30 אמור להיפתח הדיון המשפטי תורני הלכתי. לדברי הרב שטיין אם לא יופיעו חברי ש"ס יתקיים המשפט בהעדרם.

שפרה הופמן, יו"ר ארגון נפגעי הטרור הערבי, אומרת בעקבות הדברים כי "אנו מזועזעים שמפלגה דתית אינה מבינה את הסיכון העצום ליהודי הארץ והעולם בהישארותם בממשלה".

(בהכנת הכתבה השתתף כתב ערוץ 7 באנגלית הלל פנדל)