עמותת אומ"ץ פנתה בסוף השבוע שעבר ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז בבקשה לקבל את תוצאות בדיקת משרד המשפטים בעניין בנייה ללא היתר ושימוש חורג במשק עזר בבנימינה ששייך למשפחת ראש הממשלה אהוד אולמרט.

בפניית היועצת המשפטית של הנהלת אומ"ץ עו"ד גליה גבעולי, נאמר: "בכלי התקשורת פורסם, כי משרדך לא נקט כל צעדים כנגד ראש הממשלה אהוד אולמרט בגין בניה ללא היתר ושימוש חורג ממשקו בבנימינה, בהתאם חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 (להלן: החוק). סעיף 208 (3) לחוק קובע כי ניתן להאשים במקרה כזה גם את בעל המקרקעין וכן את המשתמש בפועל. זאת ועוד, בינואר 2006 יצאה הנחייה לנציגי היועץ המשפטי לממשלה בוועדות התכנון, לפיה יש להרחיב את מעגל הנאשמים בעבירות על סעיף 208 לחוק.

נציג היועץ המשפטי בוועדה המקומית השומרון, עו"ד יצחק גדיש, הגיש כתב אישום רק כנגד השוכר בלבד, מר שלמה ורניק.

עפ"י הנאמר בכלי התקשורת מתקיימת בדיקה במשרד המשפטים ביחס לשאלה מדוע לא הגיש נציג היועץ המשפטי לממשלה כתב אישום כנגד ראש הממשלה ובחר להגיש כתב אישום כנגד השוכר בלבד".במקביל פנתה אומ"ץ אל מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, יעקב אפרתי, בשאלה האם משפחת אולמרט שילמה למינהל עבור בניה ללא היתר ושימוש חורג במשק. בעניין זה כתבה עו"ד גבעולי, בין השאר: בכלי התקשורת פורסם כילפני כעשר שנים השכירו האחים אולמרט משק עזר בבנימינה, שבו יש להם זכויות חכירה, למר שלמה ורניק. ורניק הפעיל במקום גן ילדים וקייטנה, אף שמדובר בשימוש חורג ואסור בקרקע חקלאית, וללא אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה.נראה כי, מדובר בשימוש חורג ללא היתר על קרקע חקלאית ואף על פי כן, עפ"י הנאמר בכלי התקשורת, מינהל מקרקעי ישראל לא הגיש תביעה כספית לבעלי הזכויות בנכס, האחים אולמרט, לדמי שימוש ראויים בשל שימוש חורג.