היום (יום רביעי) חל צום עשרה בטבת. אחד מארבעת הצומות הנהוגים בעם ישראל לזכר החורבן. בעשרה בטבת החל המצור על ירושלים בסוף ימי בית המקדש הראשון, כמסופר בסוף ספר מלכים פרק כ"ה. מצור שהוטל על ידי נבוכדנצר מלך בבל, שהביא בסופו של דבר לחורבן בית המקדש ולגלות עם ישראל מארצו.

לבד מעשרה בטבת, נוהגים צומות על החורבן בימים: י"ז בתמוז, תשעה באב, וצום גדליה בג' תשרי. בימים אלו (להוציא תשעה באב החמור מהם) אין אוכלים ואין שותים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. ועוסקים בימים אלו בחשבון נפש ובתשובה. ביום הצום נוהגים להוסיף בתפילה, תחינות הקשורות לצום, וכן קוראים בתורה בפרשת 'ויחל משה'.

צום עשרה בטבת נקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל, כיום 'הקדיש הכללי', על אלו שנספו להם קרובים בשואה אשר אין ידוע יום פטירתם. נוהגים לומר תפילת "אל מלא רחמים" על נרצחי השואה.

תחילת הצום בשעה 5:22 לפנות בוקר (עלות השחר) וסיומו בירושלים - 17:13 בתל אביב - 17:09 בחיפה - 17:06. 

עשרה בטבת נחשב מהצומות הקלים, היינו שכל האיסור הוא אכילה ושתיה בלבד, ומותרים במלאכה, בנעילת הסנדל וברחיצה. גם נשים בהריון, ונשים מניקות פטורות על פי ההלכה מצום זה.

י' טבת הוא יום שלישי ל-3 ימי פרענות וצרות שהיו לעם ישראל החל מח' בטבת. ביום ח' בטבת, תורגמה התורה ליונית על ידי ציווי של תלמי המלך, וירדה התורה מגדולתה, ביום ט' בטבת, נפטרו מנהיגי העם, עזרא ונחמיה, ובמותם חשכו עיניהם של ישראל באותו הדור. ובצום עשרה בטבת, החל המצור על ירושלים. ימי הצומות נועדו לתשובה ולשיפור במעשינו כדי שירחם ד' עלינו, ויגאלנו בגאולה השלמה.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו