כ600 יהודים עלו ובאו בליל שישי אור לד' שבט לכפר עוורתא מול מחנה חורון בשומרון הוא "גבעת פנחס" המקראית כפי המופיע בספר 'יהושע' מקום קבורתם של אלעזר בן אהרון הכהן, איתמר בן אהרון הכהן ומערת שבעים הזקנים.

ה' שבט – מיוחס כיום פטירתם של שבעים הזקנים כפי המוזכר בשולחן ערוך הלכות תענית סימן תק"פ, "בחמישה בשבט מתו הזקנים שהיו בימי יהושע". מימות הרמב"ן ועד ימים אלה מתוארת בכתובים עליתם של גדולי ישראל ועולי ארץ ישראל רבים לפקוד את מערת שבעים הזקנים, אלעזר ואיתמר בני אהרון הכהן.

מזה כ15 שנים,נוהגים ביום זה יהודים רבים מהשומרון ומרחבי הארץ לעלות ולהשתטח על ציונם הקדוש במערה במרומי 'גבעת פנחס' ושאר הצדיקים הטמונים במקום."מלבב היה לראות את המוני הבאים מרחוק ומקרוב,מכל שלומי אמוני ישראל בציבור הדתי הלאומי,החרדי,החסידי והמסורתי אשר התאחדו בתפילה מיוחדת המלוקטת מהספר 'שמות הצדיקים' יש לציין לטובה את שיתוף הפעולה המבורך של המועצה הדתית שומרון עם הגופים הפועלים למען המקומות הקדושים בשומרון,אגודת 'שכם אחד' וועד 'שוכני שומרון' עשו את כל הנדרש בהיבט הארגוני לקיומה של ההילולא והתפילות,להסדרת דרכי הגעה, ניקיון, דפי תפילות ו"הכנסת אורחים"", אומרים המארגנים.

יו"ר המועצה הדתית שומרון, דב שפירא, ציין לשבח באופן אישי את מח"ט שומרון אל"מ אמיר ברעם,הסמח"ט סא"ל ירון פרנקל,וקצין הגמ"ר הנכנס רס"ן נחמי'ה חן ואת מפקדי וחילי גדוד 13 של גולני ולהביע הערכה על שיתוף הפעולה המבורך.אנשי הועד 'שכם אחד' שבים וקוראים לנציגי הציבור לפעול בכל דרך למען המקומות הקדושים בשומרון להשבתם לבעלות ואחריות עם ישראל ולכל הפחות לאפשר את הגעת היהודים באופן חופשי ובטוח ובעיקר לחדש את ההגעה לקבר יוסף הצדיק "מתוך צעד ראשוני לשיבתינו המלאה למקום נחלתו של יוסף הצדיק אשר נגזלה מאיתנו והושמה לשמה וחרפה", כלשונם.