התוכנית לעידוד השימוש באנרגיה ירוקה מבוססת על סטנדרטים אירופאים מתקדמים ומציבה את ישראל בשורה הראשונה של המדינות הפועלות למען סביבה ירוקה יותר. "זהו צעד ראשון בדרך לחזון הירוק במדינת ישראל", אמר השר בר-און.הצעת ההחלטה מקדמת את נושאי איכות הסביבה והפחתת הזיהומים הנובעים מנסועת כלי רכב בישראל ומשימוש בסוגי דלק מזהמים.שר האוצר בר-און אמר כי "המדובר בקביעת מדיניות ממשלתית ארוכת טווח תוך הקצאת מקורות יעילה והתקדמות בתחום תמריצי המס לצורך עידוד השימוש בסוגי דלק 'ירוקים' ופחות מזהמים".

"מעבר להיבט הסביבתי אנו מתמרצים גם התפתחותם של מוקדי מחקר ופיתוח לטכנולוגיה ירוקה אשר עשויים להיות מנוע נוסף להתפתחות המשק", הוסיף בר-און.בהצעת ההחלטה מוצעת שיטת חישוב של "מדד ירוק" לזיהום אויר מכלי רכב. על פי מדד זה, יוכל מס קניה דיפרנציאלי בהתאם לציון הרכב. "אנו יוצרים קשר ישיר בין ההחצנה השלילית שגורם הרכב לבין המס שמשולם ובכך מתמרצים את הגורם המזהם להפחית את הזיהום", אמר השר בר-און.

בנוסף, מוצע בהחלטה לקבוע תמריצי מס לכלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית באופן שיעלה את הכדאיות לרכישת רכב ידידותי לסביבה.