דמות ייחודית חיה בירושלים בדורנו, רבה של בית וגן, הרב שלמה מן-ההר. תלמידיו וקרוביו מספרים כי בשני התחומים העיקריים בהם עסק – רב ומורה, התגלה כאדם בעל שיעור קומה עצום, "שולחן ערוך מהלך", מצד אחד, ואדם שבתוך עמו יושב – מאידך.בימים אלה, כשבע שנים לאחר פטירתו, יצא לאור בידי בתו, הרבנית פועה שטיינר – הספר "ההר הטוב הזה", בו מתוארת דמותו המיוחדת, תוך שרטוט התחנות השונות שעבר בחייו, מה"חיידר" בירושלים של מלחמת העולם הראשונה, ישיבות ליטא המפורסמות: קלם, טלז ומיר, הישובים בהם עשה את צעדיו הראשונים בהוראה: יסוד המעלה וניהול בית הספר בשדה יעקב יחד עם פרופ' יוסף ולק, המצור בעיר העתיקה, שכבר תואר בספרה הקודם "מתוך ההפיכה", השבי בעבר הירדן, וכהונתו כרב ומורה בישראל.אך המסע הוא לא רק אל תוך חייו של ענק תורני שהיה דמות חשובה בשדה החינוך הדתי. המסע הוא גם לתוך שורשיו של היישוב הישראלי בארץ – שורשינו. תיאור קורותיה של משפחה יהודית, משפחתו של הרב מן ההר המגיעה לארץ ונודדת לאחר מכן לגרמניה, תולדותיהן של ישיבות המוסר שמהווים חלק משמעותי מבניין עולם הישיבות הארץ-ישראלי, תוך שרטוט העולם המפואר שפרח בארצות אירופה לפני מלחמת העולם השנייה.הספר מתאר כי עם עליית הצורר הנאצי לשלטון, משפחת הרב שבה לארץ והוא נשאר ללמוד באירופה. כאן נחשפים אנו לדילמה שליוותה יהודים רבים לפני השואה, להישאר בגולה ולחכות עד יעבור זעם או לעלות לארץ? הדילמה שמלווה את שלמה ברגמן (שם הילדות של הרב מן-ההר) מתעצמת לאחר שיחתו עם ראש-הישיבה, "שלמה... מתייצב אצל ראש הישיבה הגרא"י פינקל, מספר לו על כוונתו לעלות ארצה ומבקש לקבל את הסכמתו ואת ברכתו. לא! אומר ראש הישיבה בטון סמכותי, שאינו מותיר מקום להרהר אחריו... זו בעצם הדעה הרווחת בקרב הממסד התורני במזרח אירופה כבר תקופה ארוכה, משום שלמרבה הצער רבים מן הצעירים פורקים עול תורה ומצוות דווקא בהגיעם לארץ ישראל", רק לאחר זמן נעתר ראש הישיבה ונותן את הסכמתו לשלמה לעלות ארצה."לא מדובר בספר זיכרון רגיל", אומרת הרבנית פועה שטיינר לערוץ 7, "המטרה בכתיבת הספר היא חינוכית רצינו להפיץ את אהבת התורה, אהבת עם ישראל וארץ ישראל באמצעות הדמות של הרב מן-ההר"."לכן חלק גדול מהספר עוסק בתיאור ירושלים של פעם, ומקומות נוספים שנוער ומבוגרים החיים היום אינם מכירים ותוך כדי כך שוזרים אנו אהבת ישראל ואהבת תורה". אכן, אהבת התורה של הרב מן-ההר העולה מתוך דפי הספר, מתגלה בעוצמה רבה באירוע דרמטי שהתגלה בימי המצור, המון ערבי משולהב איים לטבוח בתושבי הרובע הנצור, "אבא רמז לנעמי ולי לגשת אליו. הוא לקחנו לאחת הפינות שבחצר... אין לדעת מה יהיה, אמר, לא ידוע מי ינצל ומי לא, אני רוצה שתדענה, עכשיו ותמיד, שהדבר החשוב ביותר בחיים הוא תורה. מלבד תורה אין בעולם שום דבר בר ערך. כשתגדלנה ותרצינה להינשא לאנשים, זכורנה את דברי אלה".ממשיכה ומספרת הרבנית שטיינר: אבא היה הוגה בתורה בשבתו בביתו ובלכתו בדרך כל מי שנלווה אליו בדרכו היה שומע מפיו חידושי תורה.הרבנית שטיינר מוסיפה כי שיעורים וכתבים רבים של הרב מן-ההר, עדיין לא יצאו לאור, ומספרת כי למכון מרחבים, בו לימד הרב מן-ההר, יש כיום קורס בו שומעים הסטודנטים הקלטות של שיעוריו ולאחר מכן נבחנים על השיעורים ששמעו, וכך ממשיך הרב מן-ההר ללמד גם לאחר פטירתו."פרק נוסף וחשוב בחייו של הרב מן-ההר היה הצפייה לבניין בית המקדש, כבר מילדותו מספר, כשהיה בכותל המערבי חלם על בית המקדש בבניינו וכשנכבשה העיר העתיקה התחיל לעסוק בלימוד מעשי של העבודה בבית המקדש ולימד בשיעורים רבים על כך, כמורה היה אבא רגיל לעמוד בלוחות הזמנים, אך כשעסק במסכתות הנוגעות בבית המקדש ובעבודה בו, היה השעון עומד מלכת...", מסיימת הרבנית שטיינר.ההר הטוב הזה, מלווה בתמונות רבות, 559 עמ'. להשיג בטלפון 02-6287603, 052-8308040
מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו