בימים האחרונים הוצב שלט שיהיו לא מעט שיאמרו כי הוא מעיד על כוונותיה של ממשלת ישראל. מדובר בשלט שהוצב בקטע כביש בחלקה הצפוני של ירושלים, סמוך לנמל התעופה עטרות. השלט המדובר מתריע בפני הנוסעים בכביש כי "הינך נכנס לשטח בשליטת הרשות הפלשתינית. כניסה לישראלים אסורה בהחלט".אריה קינג, יו"ר הלשכה לפניות הציבור לענייני מזרח ירושלים, שחשף את דבר קיומו של השלט מציין כי "מהמקום בו התקין משרד הביטחון את השלט ועד לגבולה המוניציפאלי של העיר ירושלים, מתגוררים כ- 25,000 תושבים ירושלמים בעלי תעודת זהות כחולה, חלקם אזרחי ישראל".כמו כן הוא מציין כי "מעבר לשלט ישנם כ- 1200 דונם של הקק"ל ושל יהודים פרטיים". לדבריו "זו עדות ראשונה למימוש בפועל של מדיניות ממשלת ישראל, שאיננה עוד בגדר מדיניות אלא עברה לביצוע של פעולות בשטח, אף שהן מנוגדות לחוק". קינג קובע שהשלט הוצב ללא היתר מעיריית ירושלים ורואה גם בכך פגיעה במעמדה הריבוני של ירושלים בשטחים אלה. לדבריו הממשלה מבצעת פעולות "החל מתליית שלט ללא היתר, דרך מניעת כניסה של ישראלים (יהודים?) לשטחים בתחומי העיר ירושלים, ללא צו אלוף", וזאת "ללא שינוי חוק ירושלים".כאן המקום לציין כי גם אם יהיה מי שיתייחס לשלט כאל שלט אזהרה ביטחוני בלבד, לא ניתן להתעלם מהכיתוב "הנך נכנס לשטח בשליטת הרשות הפלשתינית", שעליו. כיתוב זה מורה על האופן בו מקבלים מציבי השלט את הריבונות באזור זה.יצוין כי מחר, יום ה', מתכוון קינג לקיים סיור באזורים המוגדרים כשייכים מוניציפאלית לירושלים, אך בפועל מצויים בשליטתה המלאה של הרשות הפלשתינית.קינג מספר כי ממחסום קלנדיה יצא הסיור עד לעיר המקראית 'מצפה' הקרויה כיום תל אל-נצבה.העיר מצפה נזכרת במקרא מספר פעמים במקרא לראשונה בספר יהושע כאחת מערי שבט בנימין. בספר שופטים נזכרת מצפה כמקום חשוב בו התכנסו בני ישראל. בספר שמואל מסופר כי שמואל שפט את בני ישראל במצפה, ומספר מלכים ב' וירמיהו אנו למדים כי היה זה מקום מושבו של גדליהו בן אחיקם שהופקד על שארית ישראל לאחר חורבן הבית, שם גם שהה הנביא ירמיהו. אזכור ידוע מופיע בספר מלכים א: "והמלך אסא השמיע את כל יהודה אין נקי וישאו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה בעשא ויבן בם המלך אסא את גבע בנימן ואת המצפה" (פרק ט"ו פסוק כ"ב).לסיור באזור זה יצא הסיור מחר בשעה 12:00. לדברי קינג כבר כעת הודיעו רבים על כוונה ליטול חלק באירוע.