הרוב בעד קיום מוסדות חינוך דו לשוניים

כ-60% מהציבור היהודי תומך בקיום מוסדות חינוך דו לשוניים במערכת החינוך, כך עולה סקר דעת קהל שנערך באוניברסיטת חיפה.

יערה מייטליס , כ"א באדר תשס"ח

רוב גדול של 85% מקרב הציבור היהודי חושב שערבית היא שפה חשובה ותומך בלימודה במערכת החינוך. אך ככל שפורטים את האמירה, יורדת התמיכה בצורה ניכרת: 64% תומכים בכך שכל ישראלי צריך לדעת ערבית ו-58% חושבים שערבית צריכה להילמד בתור קורס חובה באוניברסיטה עבור סטודנטים שאינם שולטים בה כראוי. נתונים אלו עולים ממצאי סקר דעת קהל שנערך במרכז היהודי-ערבי באוניברסיטת חיפה. הממצאים המלאים יוצגו בכנס השלישי לחינוך דו לשוני שיערך מחר (יום ה') באוניברסיטת חיפה.

בסקר, אותו ערכו פרופ' פייסל עזאיזה ופרופ' רחל הרץ לזרוביץ', נבדקו עמדות כלפי שפה וחינוך דו לשוני של 501 משיבים יהודים ו-513 משיבים ערבים, כששתי הקבוצות מהוות מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.

הירידה בתפיסת חשיבותה של השפה הערבית - שהיא שפה רשמית בישראל - באה לידי ביטוי גם בממצאים הבאים: רק 53% מהציבור היהודי תומך בכך ששליטה בשתי השפות צריכה להיות תנאי לקבלה למשרה ממשלתית. עם זאת, מציינים החוקרים, כי למרות הירידה עדיין מדובר באחוזי תמיכה בלתי מבוטלים בחשיבות השפה הערבית.

עוד עולה מהממצאים כי לעומת 38% מקרב האוכלוסייה היהודית ששולטת בערבית, לא פחות מ-94% מהמשיבים הערביים ענו כי הם שולטים בעברית.

תמיכה בלתי מבוטלת, אם כי נמוכה בצורה משמעותית מאשר בקרב הציבור הערבי, נמצאה גם במוכנות של הציבור היהודי לקיומם של מוסדות חינוך דו-לשוניים. 61% מקרב הציבור היהודי תמכו בצורה רבה או בינונית בקיומם של גני ילדים דו-לשוניים ו-25% התנגדו מפורשות. זאת לעומת 80% מקרב הציבור הערבי שתמך ו-13% שהתנגדו. מספרים אלה נשמרו כמעט ללא שינוי גם במוכנות לקיום בית ספר יסודי דו-לשוני, חטיבת ביניים דו-לשונית ותיכוניים דו-לשוניים.

כשהשאלה הפכה להיות "האם אתה מוכן שילדיך ילמדו במסגרת דו-לשונית", עלה בצורה ניכרת אחוז המתנגדים ל-33%, בעוד שהתמיכה הרבה והבינונית לא השתנתה הרבה ועמדה על 58%.

"אין זה מפתיע כי הרוב היהודי מעוניין לשמר את המצב הקיים, עם זאת, מן הראוי לציין כי גם כאשר נתקלנו בנושאים לגביהם התמיכה של הציבור היהודי הייתה פחותה, הרי ששיעורי המתנגדים אינם מתקרבים לדפוסים המדאיגים שזוהו לאחרונה על ידי האגודה לזכויות האזרח", סיכמו החוקרים.