מורים מן החוץ (ממ"ה) באוניברסיטה העברית הכריזו אתמול באופן רשמי על סכסוך עבודה. באוניברסיטאות בישראל מועסקים בין 4,000-5,000 ממ"ה, מתוכם כ- 600 באוניברסיטה העברית בירושלים.לטענתם הם מועסקים בתנאים שאינם ראויים להעסקת סגל אקדמי, לא באוניברסיטה העברית ולא בכלל, "מזה זמן רב קורא הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות לוועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) לפתוח במו"מ דחוף בענין זה, אך ללא הועיל", הם אומרים.יו"ר ארגון סגל הדוקטורנטים, שי מלצר, אמר כי "שנה"ל תשס"ח היא שנה היסטורית להשכלה הגבוהה בישראל, שנה בה נקבעים סטנדרדים חדשים בהעסקת הסגל האקדמי וזו העת למצות מהלכים בנושא זה, בארץ בכלל ובאוניברסיטה העברית בפרט. כולנו מקווים להתעשתות מצד ור"ה, לישיבה אל שולחן המו"מ ולנקיטת צעדים כנים לקראת העסקה נורמטיבית של ממ"ה בכל הארץ."