מחר יקבלו קוראי העיתונים הגדולים את דגלי ישראל המקופלים, מתנת בנק הפועלים, שהפכו כמעט למסורת בשנים האחרונות. דגלונים ראשונים הגיעו לידי אזרחים שהפנו את תשומת ליבנו לזווית בה מוצב המגן דוד שבמרכז הדגל.כידוע בדגל הלאום המוכר מוצב המגן דוד כשקודקודיו מכוונים כלפי מעלה ומטה ובסיסי המשולשים מקבילים לפסי הדגל. לעומת זאת בדגל שיחולק מחר לקוראי העיתונים מוצב המגן דוד לרוחב הדגל ולא לאורכו. (אם ההסבר המילולי לא ברור לפניכם התמונה של דגל השי.)"עכשיו יגידו שגם את הדגל שלנו אנחנו לא יודעים לעשות", אומר אחד הגולשים שהדגל הגיע לידיו יום לפני כולם.גורם בבנק הפועלים ניסה להסביר שאמנם הדגל מעוצב מעט שונה מהרגיל, אולם זאת בגלל שמדובר בדגל המיועד לתליה בשרשרת ולא בתליה על עמוד, וכיוון שכך קודקודיו של המגן דוד מעוצבים באופן זה.עיון בחוק הדגל של מדינת ישראל מוכיח שמדובר לכאורה בעיוות מסוים של מבנה דגל הלאום. להלן נוסח החוק שממנו מתברר שאכן בסיסי המשולשים בדגל ישראל אמורים להיות מקבילים לצמד הפסים שלצידי המגן דוד: "בין שני פסי התכלת ובמרחק שווה משניהם - מגן דוד עשוי שישה פסי תכלת 5.5 סנטימטרים רוחב האחד, המצטרפים לשני משולשים שווי צלעות, שבסיסותיהם מקבילים לשני פסי התכלת שלאורך הדגל".לעומת לשונו הדי ברורה של חוק הדגל אומרת לנו עפרה, דוברת בנק הפועלים, כי אין כל טעות וכי הצורה בה מעוצב הדגל היא הצורה הנכונה. אם אנחנו רוצים הוכחה, יש לה, לדוברת הבנק הוכחה. היא מציגה לעינינו את תמונתו של דוד בן גוריון ברגע הכרזת המדינה, ואכן, מאחוריו צמד דגלי הענק כשהמגן דוד שבמרכזם מוצב באופן בו בחר בנק הפועלים להציב את המגן דוד שבדגליו."אנחנו יחד עם בן גוריון", אומרת דוברת הבנק בחיוך. "לא שינינו את הדגל מאז בן גוריון".אז מי צודק? האזרח התמה? בנק הפועלים? חוק הדגל? בן גוריון? לנו, אם לומר את האמת, לא ממש ברור...הנה לעיונכם התמונה ברגעי הכרזת המדינה, לשיפוטכם: