בפסק-דין שפורסם היום קבעו שלושה מדייני בית-הדין הרבני הגדול, בראשות הרב אברהם שרמן, כי יש לפסול את כל הגיורים שנעשו משנת תשנ"ט ע"י הרב דרוקמן, העומד בראש מערך הגיור.

הסיפור החל בעקבות דחיית גיורה של אשה שהתגיירה לפני 15 שנה בבית הדין לגיור בראשותו של הרב חיים דרוקמן, לאחר שלאחרונה בזמן גירושיה התברר שאינה שומרת מצוות. בעקבות כך פסק דיין בבית הדין באשדוד כי גיורה אינו תקף, ובשל כך גם ילדיה, שנולדו אחר הגיור, אינם יהודים. בעקבות הפסק ערערה האשה לבית הדין הגדול, ולפני כשלושה חודשים אישר בית הדין הגדול בראשות ההרכב הנ"ל את הפסק.

בראיון לערוץ 7 תקף הרב חיים דרוקמן בחריפות את "פסק הדין", ואמר כי לא מדובר בפסק של "בית הדין הגדול, אלא בהחלטה של שלושה דיינים, בניגוד לדעתו של הראשון לציון, ונשיא בית הדין הגדול, הרב שלמה עמאר, "ישבו שלושה דיינים מבית הדין הגדול, וכתבו כתב פלסתר מרושע שאין לו ולאמת והצדק כלום".

"הרב אברהם שרמן שהיה אב בית הדין בדיון, פרסם אותו לפני כשלושה חודשים בכנס דיינים כללי והרצה עליו, והזכיר אותי ב"תוארי כבוד" רבים, תוך כדי אמירת גיבובי דברים. בעקבות ההרצאה הזאת טלפנו אלי דיינים כשהם מזועזעים מכך, שבלי לדבר איתי או לשמוע את הצד שלנו, הוא פרסם פסק דין כנגדי".

"רק שבוע לאחר הכנס הם הזמינו אותי לשמוע את דברי, לאחר שכבר היה פסק דין! הגעתי לדיון ואמרתי להם שבכך שהם פרסמו את פסק הדין בלי לשמוע את הצד שלנו, הם פסלו את עצמם מלדון, ופניתי לרב עמאר, שהורה להם שלא לפרסם שום פסק דין אלא להעביר אליו את התיק".

"יומיים לאחר ההחלטה של הרב עמאר הם פרסמו את הפסק, כל מאן דהוא מבין שזה כתב פלסתר. אלו דיינים? אלו לא יכולים להיות דיינים! דיינים, שכביכול באצטלה של בית דין, כותבים  פסק בלי לשמוע את הצד המדובר, איך אפשר לעשות דבר כזה?", אמר הרב דרוקמן.

"ועוד כותבים דבר כזה כנגד דעתו של הרב עמאר, מצפצפים על נשיא בית הדין הגדול!". הרב דרוקמן סירב להתייחס לגוף הטענות לפיהם חלק מהמתגיירים לא שומרים תורה ומצוות, ואמר "אני לא יודע על שום טענות, אין מה להתייחס לטענות שהם מובאים על ידי הדיינים הללו בדרך כזאת".