רבע חושבים שהרצל רצה מדינת הלכה

"מדד הרצל" 2008: לקראת יום הרצל החל היום מחצית לא יודעים שכתב את אלטנוילד,רבע חושבים שרצה מדינת הלכה.

עוזי ברוך - ערוץ 7 , י' באייר תשס"ח

סקר נערך בקרב 500 סטודנטים במכללות ואוניברסיטאות בישראל לקראת יום הרצל מצביע על שיפור קל במידע על חוזה המדינה אך עדיין מראה בורות בכל הקשור להכרות עימו ולפועלו. מדובר בסקר זהה לסקר שנערך בשנת 2005, מתוך מטרה לעקוב אחר השינוי בנתונים.

הסקר נערך בתחילת החודש על ידי הסטטיקאית, ד"ר הלל כהן.

רק כמחצית יודעים שהרצל כתב את אלטנוילד, רבים מאמינים כי פעל לכיבוש הארץ על ידי האנגלים מידי התורכים, לביטול הספר הלבן או לסיום המנדט – אף על פי שנפטר שנים רבות לפני כל האירועים הללו.

רבע מן הציבור החילוני והדתי לאומי (כלומר ללא החרדים) טועה לחשוב שהרצל רצה מדינת הלכה. רבע נוסף, טועה בכיוון ה"נגדי" – מדינה חילונית לחלוטין ללא סממנים יהודיים לאומיים.

יום הרצל חל בי' באייר, יום הולדתו של חוזה המדינה על פי חוק הרצל. על ביצוע החוק ממונה מועצת הרצל –מועצה ציבורית במשרד ראש הממשלה.

יו"ר מועצת הרצל, הוא ד"ר דניאל פוליסר, נשיא מרכז שלם. הסקר מאושש את הערכות המועצה, שהציבור אינו ער לחשיבות פועלו המעשי של הרצל ומשום כך נוטה להפחית מחשיבותו.

התוצאות (בסוגריים התוצאות בשנת 2005 ):

מי כתב את "תל אביב"? (אלטנוילנד)
הרצל 51% (39%)
דוד בן גוריון 20% (17%)
דיזינגוף 10% (13%)
הצייר מנחם גוטמן 9% (10%)
מנחם בגין 7% (קרוב ל 10%)
לא יודעים השאר

מהי הפעולה החשובה ביותר שקידם הרצל אצל הבריטים?
כיבוש הארץ מידי התורכים, כי חשב שזה ייטיב עם היהודים 29% (28%%)
קידום הרעיון שהפך לאחר מכן להצהרת בלפור 27% (22%)
ביטול הספר הלבן 26% (30%)
סיום המנדט כדי להביא להקמת המדינה 10% (14%)
שאר-לא יודעים

ציין את גולת הכותרת בפעילותו המעשית של הרצל ?

הקים את הקונגרס הציוני, בנק וגייס כספים 52% (44%)
חבר לדויד בן גוריון בפעילות להקמת המדינה 29% (30%)
פעל אצל השלטונות להטבת מצבם של יהודים בעולם 11% (5%)
כתב עם "אחד העם" מאמרים חשובים על הציונות 5% (12%)
לא יודע השאר

מדינת ישראל - מדינה חילונית?- תוצאות זהות לתוצאות לפני 3 שנים

רק פחות ממחצית מהציבור (47%) יודע שהשקפתו של בנימין זאב הרצל בעניין דת ומדינה דגלה בשילוב של הדת בין שאר המאפיינים של מדינה יהודית, כאשר המדינה היא בעלת אופי חילוני אך עם סימני זיהוי של ערכים יהודים.

רבע (25%) מהציבור חושב כי, הרצל האמין שהמדינה צריכה להיות חילונית לחלוטין, בלי לקבוע בחוק ערכים יהודיים (כמו: איסור אכילת חזיר, כשרות, או נסיעה ביום כיפור) ושצריכה להיות הפרדה מלאה בין דת ומדינה. 17% מהציבור חושב כי, הרצל רצה במדינה יהודית שבה ערכי הדת והמצוות הם חלק בלתי נפרד מהמדינה (בדומה לרעיון 'מדינת הלכה'). בניכוי חרדים ואלה שלא השיבו מדובר בקרוב לרבע מהציבור החילוני ודתי לאומי.