כשהערבים רוצים גם ההיסטוריה מתעוותת

במחקר חדש על סכנות חלוקת ירושלים מספר נדב שרגאי גם על שכתובי ההיסטוריה של ירושלים שמבצעים הערבים כדי לנתק את היהודים מעירם.

יומן ערוץ 7 , כ"ח באייר תשס"ח

בימים אלה השלים העיתונאי נדב שרגאי מחקר מקיף בדבר השלכותיו של מהלך חלוקת ירושלים כלפי האוכלוסייה בעיר. פרק לא מבוטל במחקרו של שרגאי עוסק במאמצי המוסלמים להכחיש את הזיקה היהודית לעיר.

ביומן הצהרים של ערוץ 7 התייחס שרגאי למספר סוגיות שעלו במחקרו. באשר להכחשה המוסלמית ושכתוב ההיסטוריה המוסלמית בעיר קובע שרגאי כי המוסלמים כותבים מחדש את ההיסטוריה בניגוד למקובל במחקר המודרני, ובין השאר הם מעוותים את נתוני ההיסטוריה שהיו מוכרים גם בקרב חוגים מוסלמיים.

בין השאר הוא מזכיר את הקביעה המוסלמית החדשה ולפיה שלטו המוסלמים בירושלים אלפי שנים טרם בוא היהודים ואף מסגד אל-אקצא היה במקום זמן רב בטרם הגיעו אליו היהודים, ועוד בטרם היה שם המקדש. זאת בניגוד לעובדה ההיסטורית לפיה הוקם המסגד לפני 1400 שנה בלבד.

שרגאי מציין את ההתכחשות המוסלמית הגורפת לנוכחות בית המקדש על הר הבית, התכחשות המתבצעת במספר אופנים ובמספר גרסאות. באחת הגרסאות נקבע שבית המקדש המקורי מצוי בשכם, בגרסא אחרת מתואר בית המקדש שעל הר הבית ככזה שנבנה על ידי מוסלמים והיהודים גיירו אותו וכיוצא באלה, "כאשר המטרה הגלויה לעין היא טשטוש הזיקה היהודית לאתר. הם אומרים את זה בגלוי. גם אנשי הוואקף, גם ראאד סלאח ואחרים. בשיח הערבי הם מוסיפים את המילים 'אל-מזעום', השקרי, כשהם מדברים על בית המקדש והם טוענים שוב ושוב שאין כל הוכחה היסטורית לנוכחות יהודית במקום".

בדבריו מציין שרגאי כי בעוד בעבר הייתה העמדה הערבית עומדת מול קונצנזוס יהודי הרי שכיום גם הקונצנזוס הזה כבר אינו כבעבר.

באשר לסכנותיו של מהלך חלוקת העיר, מציין שרגאי בדבריו מספר דוגמאות בהן הסכנה הדמוגרפית. הוא מזכיר כי בעבר, עת הייתה העיר מחולקת, גרם הדבר לעזיבת יהודים רבים, כרבע מיהודי העיר, מהעיר, זאת בשל הסכנות הביטחוניות שהפכו חלק משגרת יומה ובשל השינוי המבני של העיר. לדבריו חשש שמצב זה יחזור על עצמו קיים גם בימים אלה. כל זאת בניגוד מוחלט לתפיסתם של חסידי החלוקה הסבורים שדווקא מהלך שכזה יסייע למצוקה הדמוגרפית.

באשר לסכנה הביטחונית שיכולה להיווצר מחלוקת העיר קובע שרגאי שבמצב שכזה קו התפר יהפוך לקו הספר ולקו האש. זאת בעוד האיומים הערביים והדרישות הערביות למימוש השיבה לא יחדלו.

סוגיה נוספת היא הסוגיה הכלכלית. הצפי הוא כי במהלך שכזה ירד ערכן של הדירות והנדל"ן בעיר פלאים.

לנוכח כל אלה, ולנוכח בעיות נוספות סבור שרגאי כי הפתרון היחיד הוא דאגה לשתי סוגיות – דיור ותעסוקה. "בשני התחומים האלה הממשלה כמעט ולא עושה דבר. התקבלו הרבה החלטות בנושאים הללו אבל הביצוע דל. המצוקה הכלכלית מביאה להחרפת המצב הדמוגראפי", הוא מציין.

יצוין כי בדבריו מזכיר ומציין שרגאי כי מחקרו הכולל נועד להוסיף על העיקרון הראשון במעלה והמנחה והוא שירושלים היא ליבו ומהותו של העם היהודי.