יום הבחירות - זכויות וחובות

משרד התמ"ת: יום הבחירות הוא יום שבתון לפי הקבוע בחוק יסוד הכנסת למעט שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם.

חזקי ברוך , י"ד בשבט תשס"ט

לקראת הבחירות מזכיר עו"ד שלמה יצחקי ממונה ראשי על יחסי העבודה במשרד התמ"ת, כי ישנן הנחיות למעסיקים בכל הקשור ליום הבחירות לכנסת.

עו"ד יצחקי מציין כי יום הבחירות הוא יום שבתון לפי הקבוע בחוק יסוד הכנסת. זאת למעט שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם, לפי קביעת ועדת הבחירות המרכזית את סוג השירותים וזמן הפעלתם, בהתאם לחוק הבחירות לכנסת.

במסגרת שירותים אלה נכללים: שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק; כוחות הביטחון ושירותי הצלה; אפיית לחם והובלתו ויצור מוצרי חלב; שירותי תקשורת; מפעלי מים וחשמל; אספקת דלק והעברתו; עיתונות, רדיו וטלביזיה; בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים; תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים; מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי היצור בהם מתנהלים ברציפות; הובלת פירות, ירקות ותוצרת חלב (עד שעות הצהריים); חנויות לממכר מזון (עד הצהריים); שירותים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

בכל השירותים לעיל צריכה להינתן לעובדים האפשרות להצביע.

עו"ד יצחקי מוסיף ואומר כי בהתאם לחוק הבחירות, עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 יום ברציפות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים), ישלם לו מעבידו את השכר הרגיל שהעובד היה משתכר אצלו כאילו עבד ביום הבחירות.

החוק אינו מתייחס לסוגיית תשלום שכר לעובדים שעובדים ביום הבחירות לכנסת. עובדים אלה נחלקים ל- 2 קבוצות:

עובדים, העובדים בסוגי שירותים ציבוריים, אשר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות. עובדים, שנתבקשו ע"י מעבידיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, למרות שאינם משתייכים לסוגי השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות.

עו"ד יצחקי הוסיף כי בעקבות נוהג שהשתרש בין הארגונים(הסתדרות ומעסיקים) וכן ההוראות לעניין זה הקבועות בתקשי"ר לגבי עובדי המדינה, ופרשנות שניתנה בזמנו ע"י יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת,המעבידים משלמים שכר בשיעור 200% או לחילופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.

נוהג זה חל גם לגבי הקבוצה השניה, אם כי במקרה זה יכול ויסכימו העובד והמעביד על שכר גבוה יותר.

עוד הוסיף עו"ד יצחקי כי אין הגדרה לגבי מועד השבתון ואולם בחוק הבחירות נקבעו שעות ההצבעה ולכן ניתן לומר כי זמן השבתון הוא זמן ההצבעה (מ- 07:00 עד 22:00).