בימים אלו מציינים 27 שנה לפינוי ימית, כתבנו שוחח עם הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש ששימש אז כרבה של ימית.

לדברי הרב אריאל, "פינוי ימית הוא חלק מהכחשת השואה, חורבן ימית וגירוש ימית היה מלחמת היהודים ביהודים - זו הגדרה שהיא עדינה למה שלמעשה ארע. מדינת היהודים קמה על קומץ יהודים כדי לגרש אותם מארץ ישראל, זו אחת הבושות שהביאה עלינו את הגירושים הנוספים גירוש גוש קטיף והניסיון להילחם בכל ההתיישבות בארץ ישראל".

"לצערנו ממשלת ישראל משמשת לא רק כבונה של ארץ ישראל אלא גם כמחריבה חלקים חשובים וניכרים של ארץ ישראל", הוסיף הרב.

לדבריו, "עברנו מהפך רעיוני גדול בין מדינה של הציונות שמחזירה את עם ישראל לארץ ישראל לבין ממשלה שמחליטה לעקור יהודים מארץ ישראל תחת כל מיני ססמאות של הבל".

על סירוב פקודה אמר, "קראתי אז לחיילים לסרב פקודה ונעצרתי, אז עוד לא קלטו את חומרת העניין אך לאט לאט הבינו שמציאות בה החיילים ממלאים פקודות לגירוש יהודים זו שותפות עם האויב של המדינה שרוצה לגרש אותנו מכאן".