רבני יש"ע מגיבים: לעלות ולהיאחז בגבעות

רבני יש"ע מגיבים לנאום נתניהו בקריאה לצאת לגבעות ולהקים נקודות התיישבות. רבני המאחזים: כל הצהרת ויתור ערכה פחות מעפר הארץ.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ג בסיון תשס"ט

רבני יש"ע מגיבים: לעלות ולהיאחז בגבעות-ערוץ 7
נאחזים בשומרון. עדי עד

בתגובה לנאום ראש הממשלה פרסם הלילה ועד רבני יש"ע קריאה לצאת לגבעות ולמרחבי יש"ע ולהקים עוד היום נקודות התיישבות חדשות שיחזקו את ביטחון ישראל מול כל החולשות.

"כל גילויי חולשה ורפיסות מצידנו מחזקים את האויב ונותנים לו רוח גבית לפעול נגד העם היהודי", כותבים הרבנים ומוסיפים כי "ההתיישבות הברוכה ורוח הגבורה ימשיכו לנשב ולפרוח עוד הרבה אחרי נשיא זה או ראש ממשלה אחר".

לבד מהקריאה לעלייה מוגברת לגבעות יהודה ושומרון קוראים חברי ועד הרבנים לציבור "להצטרף לתפילת ההמונים בראשות הרשל"צ הרב מרדכי אליהו שליט"א, ביום ראשון ערב ראש חודש תמוז בשעה 18:00 מול מקום המקדש- הכותל המערבי, לסיכול כל המזימות ומחשבות הבלע נגד ארץ ישראל והעם היושב בציון", כלשון ההודעה.

לתגובה זו מצטרפת תגובת 'נציגות רבני המאחזים' המוחים על דברי נתניהו וקובעים: "ארץ ישראל כולה נתונה לעם ישראל, בברית ושבועה, מאת מלכו של עולם, ואין שום סמכות לבשר ודם, להסכים אפילו לא כהצהרה טקטית, למסירת שום חלק מארץ ישראל לשלטון זר. וכך הוא ציווי מלך מלכי המלכים, כלשון הרמב"ן בספר המצוות מצווה ד': שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, לאברהם יצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. והוא אומרו להם והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. לפיכך דברי נתניהו בדבר הוה אמינא כל שהיא באיזה תנאי שלא יהיה, לעזוב את ארצנו ביד זולתנו מן האומות, הנה עבירה מפורשת על מה שכתוב בתורה, וכידוע בדברי חז"ל שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה, לפיכך דברים אלו בטלים ומבוטלים לא שרירים ולא קיימים, ואין להצהרה זו שום תוקף ושום משמעות, וכלשון רבנו הרב צבי יהודה, ערכם פחות מעפרא דארעא, שקרקעותינו אינם נגזלות, ואין שום רשות למי שלא יהיה, לדבר על מסירת ארצו של אלוקי ישראל , לרשות נכרי, ואין שליח לדבר עבירה. ומתוך כך נקום ונתעודד, בהמשך בנין ארצנו הקדושה בכל רחבה כפי החוק והציווי האלוקי, ודבר אלוקינו יקום לעלם. בציפייה ליסוד מלכות שמים בארץ ישראל מלכות דוד ובית המקדש בב"א. ה' הוא המלך".