שולה זקן הוזמנה לשימוע

פרקליטות מחוז ירושלים הזמינה היום (שני) את שולה זקן לשימוע בפרשת "האזנות הסתר" בלשכתו של אולמרט בתקופת היותו שר התמ"ת.

עוזי ברוך , כ"א בתמוז תשס"ט

שולה זקן
שולה זקן

פרקליטות מחוז ירושלים הזמינה היום (שני) את שולה זקן לשימוע בפרשת "האזנות הסתר" בלשכתו של אולמרט בתקופת היותו שר התמ"ת. בשבוע שעבר הודיע עו"ד אורי קורב מפרקליטות מחוז ירושלים לעורך דינה של זקן כי לא ייערך שימוע לשולה זקן בפרשות ראשונטורס ו"מעטפות הכסף".

ממשרד המשפטים נמסר היום כי לאחר בחינת חומר הראיות שנאסף בחקירת המשטרה בפרשה זו, שוקלת הפרקליטות להעמיד לדין פלילי את זקן, גם בגין האזנת סתר לשיחותיהם של אולמרט ובני-שיחו בהזדמנויות רבות. זקן נחקרה בעניין זה בחודש אוגוסט 2008 וחומר החקירה הועבר זה מכבר לבא-כוחה.        
 
זקן נחשדת כי בתקופת כהונתו של אולמרט כשר התמ"ת (ובתפקידים נוספים שמילא באותה עת במקביל – שר האוצר, מ"מ ראש הממשלה ועוד), במשך כשלוש שנים, נהגה זקן באופן קבוע, כמעט יום יומי, להאזין בעצמה ובאמצעות אחרות מטעמה לשיחות טלפון שקיים אולמרט עם גורמים שונים, ובין השאר עם שרים, עם פעילים פוליטיים, עם ראש לשכתו עובד יחזקאל ועם אישים נוספים.

האזנות הסתר בוצעו באופן שיטתי על ידי זקן, הן בעצמה והן באמצעות פקידות בלשכתו של אולמרט, בהוראתה. באותם מקרים בהם ביצעו הפקידות את ההאזנות כאמור, הן התבקשו על ידי זקן לדווח לה על תוכן השיחות, ובחלק מהמקרים גם להעלות על הכתב את תמצית השיחות ולמסרן לידיה. כאמור, מדובר בעשרות שיחות מידי חודש בחודשו, שנבחרו על ידי זקן להאזנה.

מחקירת המשטרה עולה כי כשנתבקשו זקן או פקידות הלשכה להעביר לאולמרט את השיחות שנבחרו להאזנה, הפעילו זקן או הפקידות האמורות פונקצית "השתק" שבמכשיר הטלפון, אך במקביל הן נותרו על הקו והאזינו לשיחות.

כל השיחות הללו בוצעו - לדבריו של אולמרט  - בלא לקבל הסכמתו לכך ובלי שהיה מודע להאזנה זו -  וכן ללא ידיעתם והסכמתם של בני השיח האחרים לאותן שיחות. במעשיה האמורים, עברה זקן, לכאורה, עבירות רבות של האזנת סתר שלא כדין (סעיף 2 לחוק האזנת סתר, תשל"ט-1979), ובהתחשב בנסיבות ביצוען של ההאזנות לשר ולשותפיו לשיחות (בעצמה ובאמצעות הפקידות הכפופות לה), עברה לכאורה גם עבירות של מרמה והפרת אמונים (סע' 284 לחוק העונשין).