כתב אישום ראשון בפרשת 'ראשונטורס'

הפרקליטות הודיעה כי רחל רז-ריסבי שישמשה מזכירתו של אולמרט בהיותו ראש עיריית ירושלים, כי תועמד לדין בפרשת 'ראשונטורס'.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"א בתמוז תשס"ט

אולמרט
אולמרט

הפרקליטות הודיעה לעורך דינה של רחל רז-ריסבי ששימשה כמזכירה בכירה בשלכת אולמרט בהיותו ראש עיריית ירושלים ובמשרד התמ"ת, כי לא קיבלה את הטענות שהעלה בשימוע, ועל כן היא נותרה בדעתה לפיה יש להגיש נגדה כתב אישום בפרשת 'ראשונטורס'.

העבירות המיוחסות לה הן: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, ורישום כוזב במסמכי תאגיד. "להבנתנו, בנסיבות התיק שלפנינו, אין בעובדה שמרשתך נחקרה במשטרה בלא שהוזהרה, כדי להצדיק הימנעות מהגשת כתב אישום נגדה ולכל היותר הדבר נוגע לקבילות חלק מההודעות שמסרה שלא באזהרה", נאמר במכתב.

הפרקליטות התייחסה גם לטענת האפלייה שהועלתה בשימוע, וקבעה כי "להבנתנו מרשתך לא הופלתה לרעה בהחלטה להעמידה לדין פלילי. האבחנה בינה לבין חשודים אחרים נעשתה משיקולים ענייניים של ראיות מספיקות להעמדה לדין ועניין לציבור.

"גב' ריסבי שימשה עובדת ציבור וככזו היא נושאת באחריות גבוהה יותר מאשר אזרחים מהשורה. זאת ועוד, תפקידה בפרשה היה לדעתנו משמעותי יותר משל אחרים שציינת וגם מסיבה זו ולפיכך להבנתנו אין בהחלטה להעמידה לדין משום הפליה", הוסיפו בפרקליטות.

נזכיר, כי החשדות המרכזיים בפרשה קשורים לקבלה של החזר הוצאות כפול מגופים שונים בגין נסיעות שביצע ראש הממשלה לשעבר אולמרט לחו"ל כאשר כיהן כראש עיריית ירושלים וכשר התמ"ת.