נסגר התיק בפרשת כרמיה

היועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור את תיק החקירה נגד אולמרט, בפרשת הבית ברחוב כרמיה מחוסר ראיות מספיקות.

אורנית עצר , כ"ח בתמוז תשס"ט

התיק נסגר. אולמרט.
התיק נסגר. אולמרט.

לאחר בחינת ממצאי חקירת המשטרה וחוות-דעת הפרקליטות, החליט היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, על דעת פרקליט המדינה, לסגור את תיק החקירה נגד ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, בפרשת רכישת הבית ברחוב כרמיה, וזאת מחוסר ראיות מספיקות.

במסגרת הפרשה עלה החשד אולמרט כי אולמרט, בעת שכיהן כמ"מ ראש הממשלה וכשר התמ"ת, קיבל מחברת "אלומות" הנחה כספית משמעותית ברכישת דירה ברחוב כרמיה 8 בירושלים, וזאת בתמורה להפעלת השפעתו על גורמים בעיריית ירושלים לשם מתן אישורי בניה חריגים ולזירוז הליכים בפרוייקט במסגרתו אמורה היתה להיבנות הדירה שרכש.

בעקבות תלונה שהוגשה בעניין זה על-ידי העיתונאי יואב יצחק, נבדק הנושא תחילה במשרד מבקר המדינה, אשר העביר ליועץ המשפטי לממשלה את ממצאיו. לאחר בחינת ממצאים אלה ולאחר עריכת בדיקות משלימות, הורה היועץ המשפטי לממשלה על חקירת הפרשה.

במסגרת החקירה, שנערכה על-ידי יאח"ה, בוצעו פעולות חקירה שונות, לרבות תפיסת מסמכים וגביית עדויותיהם של כל המעורבים, ביניהם בני הזוג אולמרט, אנשי חברת "אלומות", גורמים שונים בעיריית ירושלים ואחרים. במרץ 2009 העביר צוות החקירה המשטרתי את חומר הראיות שנאסף בחקירה לפרקליטות מחוז ירושלים, בליווי מסמך סיכום חקירה, לפיו החקירה לא הניחה תשתית ראייתית מספקת להוכחת העבירות בהם נחשד אולמרט (תיווך בשוחד, מרמה והפרת אמונים ואי-דיווח על קבלת מתנה).

חומר החקירה נבחן בפרקליטות מחוז ירושלים ולפני כחודש הועברה ליועץ המשפטי לממשלה חוות-דעת הפרקליטות, שמסקנתה הייתה שממצאי החקירה אינם מבססים תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום נגד א' אולמרט בעבירות בהן נחשד. לפיכך המליצה פרקליטות המחוז לסגור את התיק נגד אולמרט , מחוסר ראיות מספיקות.

היועץ המשפטי לממשלה קיים בשבוע שעבר דיון בנושא בהשתתפות פרקליט המדינה, המשנה לפרקליט המדינה, פרקליט מחוז ירושלים ופרקליטים נוספים מפרקליטות מחוז ירושלים ומהמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, שעסקו בפרשה. בדיון נבחנו ממצאי החקירה וחוות-דעת הפרקליטות, ובסיכומו הוחלט כאמור, על דעת כלל המשתתפים, כי יש לסגור את התיק נגד אולמרט מחוסר ראיות מספיקות.

בהודעה הסביר היום מזוז כי "כאשר קיימים חילוקי דעות שמאיים באשר לעצם קיומה של הנחה חריגה ממחיר השוק של הדירה, ונוכח ההסברים שהועלו בחוות-הדעת השמאיות מטעם אולמרט ואלומות באשר למחיר הרכישה, אין במחיר הרכישה, כשלעצמו, כדי ללמד על "עסקה" בין הצדדים למתן הנחה במחיר הדירה תמורת הפעלת השפעתו של אולמרט על עובדי עירייה".

לדבריו, "בחומר החקירה לא נמצאו גם ראיות אחרות שהיה בהן כדי להוכיח קיומה של "עסקה" מעין זו. כמו כן, לא נמצאו כאמור ראיות מספיקות גם באשר להתערבותו של אולמרט והפעלת השפעתו בעיריה לקידום הבקשות בעירייה. משכך, לא הונחה תשתית מספקת להוכחת החשדות שנחקרו".

מזוז ציין כי "החקירה הותירה תמיהות וסימני שאלה באשר לעסקה ולהתנהלות המעורבים בפרשה, ואולם המשפט הפלילי, מעצם טיבו, מגביל עצמו לטיפול במעשים פליליים שקיימת תשתית ראייתית מספקת להוכחתם. הוא הדגיש כי "לא היה די בחומר החקירה כדי לבסס את החשדות שנחקרו, והתוצאה היא אפוא סגירת התיק נגד אולמרט, בהעדר ראיות מספיקות".