חדש: חינוך בעזרת סיפורי חסידים

במשרד החינוך הוחלט לכלול את נושא החסידות בבחינות הבגרות, זאת בעקבות מחקר אודות הוראת סיפורי החסידות ככלי לטיפול בבעיות נוער.

בני משה , י"ד באב תשס"ט

חדש: חינוך בעזרת סיפורי חסידים-ערוץ 7
תלמידים בכיתה
פלאש 90

חשבתם שכבר עבר זמנם של הסיפורים החסידיים? מסתבר שהחסידות חוזרת לאופנה הצעירה ובגדול ולא רק הניגון החסידי במנייני הקרליבך והלבוש החסידי בחלק מהדור הצעיר, אלא כעת מגיעה החסידות למערכת החינוך בתכנית רשמית, לאחר שבמשרד החינוך הוחלט לכלול את הנושא בבחינות הבגרות בשנה הקרובה, בעקבות מחקר מתמשך שערכה מרצה בכירה במכללה בירושלים, חוקרת החסידות ד"ר דינה לוין אודות הוראת סיפורי החסידות ככלי לטיפול בבעיות נוער.

ד"ר דינה לוין מציעה גישה חדשנית להוראת הספור החסידי בבתי הספר. ביסודה של גישה זו עומד הרעיון כי הספור החסידי רלבנטי לאוכלוסיות רבות ולמצב המודרני.

הגישה פורצת הדרך מציעה לסייע בטיפול בעיות ההתבגרות וחיפוש הזהות של הנוער באמצעות המסרים המוסריים והרכיבים היצירתיים שבה. גישה זו מוצאת ביטוי בצמד הספרים של ד"ר דינה לוין- הסיפור החסידי- עיצובו הפואטי והערכי עיון בדרכי
הוראתו, חלק א'- ב', מכללה ירושלים, תשס"ט. הספרים עוסקים בבעיות המתודיות של הוראת הסיפור החסידי ומדגימים את הגישה החדשנית בניתוחם של מספר סיפורים חסידיים.

סיפוריהם של ר' אלימלך מליז'נסק, החוזה מלובלין, ר' נפתלי מרופשיץ ועוד, לובשים חיים עכשוויים ומקנים לתלמידים ערכים חינוכיים דוגמת אכפתיות ורצון לתת לזולת, שליטה עצמית על מידת הכעס והנקמנות, ענווה וצניעות, היכולת להודות בטעות ולבקש סליחה, היכולת להשתנות לטובה בכל מצב, והסתכלות פנימית עמוקה. גישה פורצת דרך זו התקבלה במשרד החינוך בהחלטה לכלול את הספור החסידי בבחינות הבגרות. בשנה זו, היתה זו חטיבת רשות, אולם החל מהשנה הבאה יהוו תכנים אלו חלק אינטגראלי מתוכנית
הלימודים. תכנית זו מצטרפת לשורה של תכניות לימוד מגוונות במכללה ירושלים.

"אף שהטקסטים נכתבו לפני שנים רבות, לא נס ליחם, ההיכרות עמם ופיצוח רעיונותיהם עשויים לסייע בעיצוב אישיותו של הנוער המתבגר המחפש את זהותו ולתרום להעשרה ולהעמקה של הקשרים החברתיים בינו לבין סביבתו. היחשפות חווייתית-לימודית של
התלמיד לעולם רוחני של החסידות כפי שהוא משתקף בסיפור החסידי חשובה במיוחד בדורנו שבו קיימת התרופפות ערכית מחד גיסא, ותהייה וחיפוש רוחני מאידך גיסא.

העמידה מול מציאות פוסט-מודרנית אשר את מחירה משלם האדם, והאדם הצעיר בפרט, באישיות תלושה משורשים, חשופה לאלימות מילולית ופיזית, מחייבת אותנו המורים והמחנכים לנסות ולחפש דרכים חדשות ומגוונות ומקורות הזדהות בעלי יכולת של השפעה בונה" מסבירה ד"ר דינה לוין.