ספר תורה
ספר תורה

בסיום קריאת התורה הבוקר (שבת) בבית הכנסת הגדול בירושלים החליק ספר התורה בארון הקודש. לערוץ 7 נמסר כי בעת הכנסת ספר התורה להיכל, בתום הקריאה בו, הוחזר הספר למקומו בהיכל אך מסיבה לא ברורה החליק בתוך ההיכל לריצפה. אחד ממתפללי בית הכנסת ביקש להבהיר בשיחה עם ערוץ 7 כי מדובר בריצפת ארון הקודש הגבוהה מריצפת בית הכנסת.

רב בית הכנסת, הרב זלמן דרוק, פסק כי בשל הספק כל מי שנכח בתפילה יעשה תשובה ויצום יום אחד, "אם קשה לאדם לצום - יכול הוא לתת כסף לצדקה", אמר.

לפני כשנה נפל ספר תורה מידיו של ילד בן 12 במהלך ההקפות המסורתיות בבית הכנסת "זכור אברהם" במודיעין. הרב הראשי בעיר, הרב דוד לאו, פסק כי כל הגברים בקהילה יצטרכו לצום יום אחד.

רב הישוב הר ברכה, הרב אליעזר מלמד, מתייחס באתר "ישיבה" למקרה של נפילת ספר תורה, "במשך השנים והדורות היו אירועים מצערים שספר התורה המקודש נפל לארץ. פעמים שהחזן בעת שהוביל את התורה לבימה נפל ועימו ספר התורה. ופעמים המגביה כשל ונפל ספר התורה מידו. והתעוררה שאלה מה צריך לעשות לאחר אירוע מזעזע שכזה. ברור שבלתי אפשרי להמשיך בסדר היום הרגיל, הרי ספר התורה הוא הגילוי של דבר ה' בעולם, וכשספר התורה מתבזה, כל העולם מזדעזע. ועל כן במשך הדורות נהגו ישראל להתעורר לתשובה אחר נפילת ספר תורה, והיו פונים לגדולי ישראל שיורו להם כיצד לנהוג", כותב הרב."הכל מסכימים שאותו אדם שספר התורה נפל מידו חייב לצום יום אחד, כדי לכפר על בזיון התורה שנתגלגל לידו. ואף על פי שאין לזה מקור בתלמוד וברמב"ם, מכל מקום כבר נהגו כך בכל ישראל, שזה שמידו נפל ספר התורה חייב לצום יום אחד (משפטי שמואל י"ב, תשובת מהר"י ברונא קכז, מ"א או"ח מד, ה, שו"ת חיים שאל ח"א יב), ויש שהורו שיצום שלושה ימים (ישכיל עבדי ח"ז או"ח כ"א). אלא שעדיין יש לשאול האם גם הרואים את ספר התורה נופל צריכים לערוך סדר תשובה, וכן האם מספיק שיצומו יום אחד או שמא ראוי שיצומו כמה ימים? מנהגים שונים יש בזה.

יש שחייבו את כל הקהל שנכח בעת נפילת ספר התורה בצום, משום שלכל אחד מהמשתתפים הייתה איזו שהיא אחריות לכבודו של ספר התורה, ויתכן שאם היה שם לב יותר למה שקורה, היה יכול למנוע את הנפילה (אמרי אש או"ח ו'). ויש שהורו שכל חברי בית הכנסת, אף אלו שלא נכחו בעת הנפילה צריכים לצום, משום שלדעתם נפילת ספר התורה היא סימן רע לכל הקהל, שכפי הנראה אינו שומר מספיק על כבוד התורה. וכדי לתקן את הדבר צריכים כל חברי הקהילה לצום שלושה ימים. ורק מי שקשה לו לצום, יפדה את צומו בצדקה (דברי חיים ח"א יו"ד נ"ט). למעשה, דעת רוב הפוסקים שההלכה היא כפי שפסק החיד"א (שו"ת חיים שאל ח"א י"ב) ובעל ה'ציץ-אליעזר' (ח"ה א'), שלפי המנהג שהתקבל בכל ישראל המפיל חייב לצום יום אחד, ושאר הקהל פטורים מן הצום. אלא שעל רב הקהילה מוטלת החובה למצוא דרכים כיצד לעורר את הציבור לכבד את התורה ולשקוד על תלמודה וקיום מצוותיה. ופעם היו נוהגים לעשות זאת על ידי צומות, וכיום הדגש יותר על ריבוי צדקה לעניים וקביעת זמנים נוספים ללימוד התורה, דבר הרב אליעזר מלמד.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו