עובדים זרים יתקבלו כחברים בהסתדרות

החל מ-1 במרץ תאפשר ההסתדרות לעובדים זרים השוהים בישראל באופן חוקי להצטרף לשורותיה כחברים מן המניין.

אורנית עצר , י"א בטבת תש"ע

בית נבחרי ההסתדרות אישר היום (שני) כי עובדים זרים יוכלו מעתה להיות חברי הסתדרות מן המניין. החל מ- 1 במרץ תאפשר ההסתדרות לעובדים זרים, השוהים בישראל באופן חוקי, להצטרף לשורותיה כחברים מן המניין.

בית נבחרי ההסתדרות החליט היום לאמץ את החלטת הנהגת ההסתדרות מלפני חודש ותיקן את סעיף 1 לפרק ג' לחוקת ההסתדרות.

יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, אמר היום כי "החלטת בית נבחרי ההסתדרות משקף את האיזון בין מתן שירות ושוויון זכויות כחברי הסתדרות לעובדים הזרים מחד, לבין תמיכת ההסתדרות והנהגתה במדיניות הממשלה לצמצום מספר העובדים הזרים גם ע"י הגברת האכיפה נגד תופעת ההעסקה הבלתי חוקית".

בהסתדרות מציינים כי החלטת בית הנבחרים תואמת את האמנות הבינלאומיות של ארגון העבודה העולמי ILO שעליהם חתומה מדינת ישראל לפיהם אין להפלות בין עובד זר לעובד אחר בכל הנוגע לשיוויון הזדמנויות וזכות ההתארגנות.

עד עתה קבעה חוקת ההסתדרות כי רק עובד אזרח או תושב ישראל יכול להיות חבר מן המניין. עם קבלת התיקון לכל עובד זר תתאפשר חברות מלאה ושוויונית. בכך, למעשה, תיסלל הדרך לכל עובד זר שחפץ בכך להצטרף להסתדרות ולקבל את כל הזכויות המוענקות לחברים לרבות הזכות להתארגן, הזכות לבחור ולהיבחר והזכות לקבל הטבות אחרות מההסתדרות.

בהסתדרות הסבירו כי מדובר בשינוי מהותי לא רק כלפי העובד הזר הבודד אלא גם ביכולתה של ההסתדרות לייצג את העובדים הזרים ולפעול להגנתם ולשיפור זכויותיהם.  התיקון מאפשר להסתדרות לייצג עובדים זרים שיצטרפו כחברים באופן משמעותי יותר. יצוין כי ההסתדרות טיפלה עד עתה בעובדים הזרים בעיקר בלשכה שנפתחה עבורם לפני מספר שנים במרחב ת"א. יחד עם זאת אין להסתדרות זכויות ייצוג של ממש כלפי העובדים מול המעסיקים.

ההחלטה תכנס לתוקפה כאמור ב-1 למרץ וזאת כדי לאפשר לגורמים הרלוונטים בהסתדרות להיערך לנושא הקליטה והטיפול בעובדים הזרים.