האם נוצר קרטל ליבוא עובדים מתאילנד?

הועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים בראשות ח"כ יעקב כ"ץ דנה בטענות לפיהן ממשלת תאילנד מתירה רק ל-7 חברות ליבא עובדים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"א בטבת תש"ע

האם נוצר קרטל ליבוא עובדים מתאילנד?-ערוץ 7
ועדת עובדים זרים

הועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים בראשות ח"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה) דנה בטענות לפיהן ממשלת תאילנד מתירה רק ל-7 חברות ישראליות ליבא עובדים מתאילנד, זאת למרות שבישראל קיימות 42 חברות הרשאיות לעסוק בכך.

הועדה שמעה נציגים של החברות שלא זכו במכרז התאילנדי, אשר העלו טענות לפיהן החברותך שזכו במכרז עשו זאת בדרכים לא ישרות, דבר הגורם לתחרות לא הוגנת בענף.

נציג משרד הפנים בדיון אישר את הטענות, לפיהן תאילנד מתירה רק ל-7 חברות לעסוק ביבוא עובדים מהמדינה. נציג המשטרה סיפר כי לא הוגשה כל תלונה בנושא, אולם המשטרה יוזמת חקירה.

יו"ר הועדה סיכם את הטענות, והעריך שאם לא הוגשה תלונה יתכן שאין רגליים לטענה לפיה ניתן שוחד על ידי החברות שזכו, אולם מנגד אין לועדה את הכלים להסביר את התופעה המוזרה.

יו"ר הועדה הוסיף, כי מדינת ישראל מוכרחה לעמוד על כך שכל חברה המחזיקה ברישיון תהיה רשאית להביא פועלים תאילנדיים.

לוועדה נמסר ממשרד החוץ כי השגריר התאילנדי הוזמן לבירור בנושא מחר בשעה 15:00 עם סמנכ"ל משרד החוץ.

בסיכום הדיון החליטו החברים לדרוש ממשרדי הממשלה השונים לוודא שמספיק עובדים תאיילנדיים יגיעו על מנת שלא לפגוע בענף החקלאות.

הועדה קראה למשרד הפנים לוודא שהחברות תוכלנה להעסיק את העובדים התאילנדיים תוך החזקת שמיים פתוחים. יו"ר הועדה ביקש לבדוק, האם ניתן לפתוח את השמים גם לפועלים מוייטנאם ומסרי-לנקה.

הועדה דרשה מן הגורמים המוסמכים במדינת ישראל לפעול לכך שהתשלום לחברות ההשמה עבור העסקת עובד תאילנדי תהיה ריאלית לעלות השמתו. הועדה אף תפעל לחקיקה בנושא על מנת לסייע בכך שלא יתפח קרטל.

"אנו קוראים לחקלאים ולמשרד המשפטים לפעול שלא יועסקו הפועלים התאילנדיים בתנאי עבדות, ולשמור על צורת ההעסקה שלהם הכוללת חופשות ווהחלת דיני העבודה בכלל גם עליהם", הוסיפו חברי הועדה.