המבקר: יקור מחירי המים יפגע בחלשים

מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטאוס, מזהיר בדו"ח על יקור תעריפי המים, כי העלאת התעריפים תפגע בשכבות החלשות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ג בטבת תש"ע

המבקר: יקור מחירי המים יפגע בחלשים-ערוץ 7
יפגע בחלשים. מים
ערוץ 7

מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטאוס, מגיש הבוקר לכנסת דו"ח ביקורת מיוחד בנושא העלאת תעריפי המים, בו הוא קובע, כי "בהיות המים מוצר קיומי לכל תושב במדינה, העלאה בשיעור ניכר של תעריפי המים עלולה לפגוע בצורה קשה באוכלוסיות מעוטות יכולת וחלשות בחברה".

המבקר קובע עוד, כי "מן הראוי, שהחלטות בדבר העלאת תעריפי המים תתקבלנה לאחר שווידאו, כי נעשתה בדיקה יסודית של הנתונים ומרכיבי התעריף, לאחר גיבוש תכנית אב ולוחות זמנים לסגירת פערי העבר".

לדעת משרד מבקר המדינה, אי-קיומה של תוכנית אב למשק המים, מונע את הגדרת הצרכים הכוללים של משק המים בראייה כוללת לטווח ארוך, את ההוצאות הכרוכות בפיתוחו, ואת התיעדוף הנדרש בקביעת אילו יעדים בתכנית יוקדמו לראש סדר העדיפויות.

הדו"ח מתייחס גם לדרך פעולתה של רשות המים, ומותח ביקורת על הרכבה, "קביעת היחס בין נציגי הציבור לנציגי הממשלה ומספרם המועט של נציגי הציבור במועצת הרשות הממשלתית ביחס למספרם של נציגי הממשלה, עלולים לפגוע באיזון שבין האינטרסים של הציבור לבין אלו של הממשלה, ולהגביל את יכולת נציגי הציבור להשפיע על החלטות מועצת הרשות הממשלתית באופן משמעותי".

מחברי הדו"ח סבורים, כי המדיניות החדשה של תעריפי המים, לפיה יש להפנים לתוך התעריף לצרכן את עלות אספקת המים, ולפיכך להעמיס את נטל מימון תשתיות המים והביוב על אזרחי המדינה, ולא לתקצבה בתקציב המדינה, היא בעלת משמעות כפולה, היא טומנת בחובה סבסוד סמוי (שאינו מופיע בתקציב המדינה) של מגזרים מסוימים על ידי הצרכנים הביתיים, ובנוסף היא יוצרת מצב של מימון הפרויקטים על ידי הציבור שלא דרך מנגנון המס, שהוא פרוגרסיבי בעיקרו, אלא דרך תעריפים ספציפיים, שאינם מטיבים בהכרח עם האוכלוסיות החלשות בחברה.