בג"ץ:
צו ביניים נגד קווי ה"מהדרין"

שופטי בג"ץ הוציאו הבוקר צו ביניים נגד קיומם של קווי המהדרין, תוך הצעת הסדר זמני שיאפשר עלייה מ-2 דלתות בקווי המהדרין הקיימים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ד' באדר תש"ע

שופטי בג"ץ, אליקים רובינשטיין, סלים ג'ובראן ויורם דנציגר, הוציאו הבוקר צו ביניים, המורה למדינה שלא לאפשר הוספת קווים חדשים למתכונת קווי המהדרין, ולדאוג כי גם בקווים הקיימים לא תהיה אכיפה של סדרי הישיבה אלא תתאפשר עלייה בשתי דלתות בלבד.

בנוסף הוציאו השופטים צו על תנאי, בו "ינמק השר מדוע לא יפעל לפי המלצות הועדה (הציבורית שבחנה את הנושא והחליטה שלא לאשר קווים כאלו - ש.פ), וכך אנו עושים. בתשובתו יתייחס גם השר – מבלי שניטע כל מסמרות – לאפשרות של קוים פרטיים; זאת שכן אנו – ואף העותרות – ערים לכך שאותם חרדים המעוניינים לפי השקפת עולמם בהסדר הפרדה, אינם יכולים להגיע אליו לפי ההמלצות בעתיד הנראה לעין, שכן הועדה לא ראתה מקום עקרוני לאוטובוסים מופרדים בתחבורה הציבורית, ומאידך גיסא אין משרד התחבורה מוכן לאשר קוי אוטובוס פרטיים".

בהחלטה מציינים השופטים, כי "השם "מהדרין" אינו נראה לנו הולם, שהרי אין מדובר בנרות חנוכה או בכשרות בשר או באתרוג, וכנראה – כעולה ממקרים שהובאו לפנינו – לא בהכרח כל המהדר בצניעות גם מהדר בכבוד הבריות".

"מכל מקום מאז החלו קוים אלה לא הופקו לקחים ולא נקבעו נהלים, והדברים נעשו באופן חופשי, ללא פיקוח הרשויות באשר ליישומם של ערכי השויון. התוצאה היתה פגיעות עלבון לא מעטות בנשים שביקשו לשבת במקומות המיועדים לגברים לפי חלוקת האוטובוס, כעולה מן התצהירים שצורפו לעתירה", הוסיפו השופטים.