חשיפה:
הפרקליטות רימתה את שר הפנים

פרקליטות המדינה המייצגת את שר הפנים בעתירה נגד בית יהונתן הציגה עמדה שונה מזו שנמסרה לה ע"י השר ויועצו המשפטי.

תגיות: בית יהונתן
עוזי ברוך - ערוץ 7 , כ"ו באייר תש"ע

הפרקליטות רימתה את שר הפנים-ערוץ 7
השר אלי ישי
פלאש 90

ממסמכים שהגיעו לידי ערוץ 7, עולה חשש כבד לחוסר ניקיון כפים מצד פרקליטות המדינה בסוגיית בית יהונתן במזרח ירושלים.

על פי החוק המקובל, פרקליטות המדינה, היא המוסמכת לייצג את שרי הממשלה וגופי המדינה. ייצוג זה כולל את העברת עמדותיהם של גופים אלו בפני בית המשפט, כאשר יש צורך בכך. כאשר מתגלעות מחלוקות עקרוניות בין הפרקליטות למיוצגים, הפרקליטות אינה מחוייבת לייצג עמדה שאין היא מאמינה בה והיא רשאית להודיע למיוצג שימצא לו פרקליט פרטי.

בעתירה של חברי הכנסת ממרץ כנגד תושבי בית יונתן נתבעים ראש הממשלה ומספר שרים - הפרקליטות הודיעה כי אלה מיוצגים על ידיה. כמקובל, הועבר על ידי הפרקליטות מכתב לשר אלי ישי ובו בקשה לעמדתו, על מנת ליצגה בפני בית המשפט. בתגובה הועבר נייר עמדה על ידי השר לפרקליטות.

עמדתו של שר הפנים, כפי שנשלחה לפרקליטות, שונה בתכלית מעמדת הפרקליטות כפי שהוצגה בבית המשפט כמייצגת את כל הגורמים הממשלתיים ואותו ביניהם.

לעומת הצגה זו של הדברים, מעיון במסמכים עולה, כי הפרקליטות נטלה לעצמה את הסמכות לייצג את השר בעוד עמדתו ועמדת היועץ המשפטי במשרדו שונות בתכלית, ולא ציינה זאת בתגובת הפרקליטות לבית המשפט, בה אין ולו זכר קל להבדלי העמדות החריפים בינה לבין השר.

נראה כי המחלוקת העיקרית בין היועץ המשפטי של משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, לפרקליטות המדינה שלקחה לעצמה את הסמכות לייצג את השר, היא בנוגע למסקנה הנובעת ממכלול השיקולים שהובאו בחוות הדעת השונות. כך, בעוד שהפרקליטות קובעת בתגובתה – המתיימרת לייצג גם את שר הפנים – כי "עמדת המדינה... היא כי על מערכת האכיפה... יש לפעול באופן מיידי לביצוע הצו.. ויפה שעה אחת קודם... אין כל הצדקה לעיכוב נוסף בביצוע הצווים..." בחוות דעתו של היועץ המשפטי של משרד הפנים נקבע כי "להפעלת צווי האטימה ופינוי תושבים מבית יונתן בתקופה הנוכחית, יש משמעות מדינית בינלאומית. מחובתה של הממשלה לבחון ולשקול את המשמעות המדינית של פינוי תושבים יהודים ממזרח ירושלים בעת הזאת. על כן, אין מקום למהר ולהפעיל עתה את צווי האטימה ופינוי התושבים מבית יהונתן אם קיים פתרון אחר שיש בו לענות על הדרישות של שמירה וקיום החוק, יחד עם הבטחת האינטרסים המדיניים של המדינה".

עוד מפרט עו"ד זמרת בדעתו את המצב המשפטי מזווית הראייה שלו. בין השאר הוא מציין כי טרם הסתיימו כל ההליכים המשפטיים הנוגעים לבית יהונתן, וכן הוא מפרט את ההליכים התכנוניים הנוגעים לבנין ובהם תכניותיו של ראש העיר לאפשר בניה של עד ארבע קומות באזור והסכמתם של דיירי הבניין לאטום או להרוס את הקומות העליונות של המבנה על מנת להתאימו לתכניותיו של ראש העיר.