תלידים בכיתה
תלידים בכיתה פלאש 90

"הואיל ולתלמידי מזרח ירושלים יש זכויות כמו לתלמיד באבו גוש, יש גם לתבוע שהם ילמדו על פי תוכנית לימוד ישראלית כמו התלמידים במגזר הערבי בישראל", אמר יו"ר ועדת החינוך והתרבות בישיבת הוועדה על החינוך במזרח ירושלים שהתקיימה היום בהשתתפות ראש העיר ניר ברקת, לרגל ציון יום ירושלים שיחול מחר.

"הוועדה התרשמה שקצב הטיפול בסוגיית בניית כיתות במזרח ירושלים מתקדם", אמר יו"ר הוועדה זבולון אורלב, "ייתכן שצריך להאיץ. מטרידה אותנו סוגיית תוכנית הלימודים. היו ניסיונות לא מוצלחים להחיל במזרח העיר תוכנית לימודים ישראלית, ולא כפי שנהוג היום, שלומדים תוכנית פלשתינית-ירדנית. מי שנחשב לתלמיד תושב, ראוי שיתקיימו בו כל הזכויות אבל חובת התלמידים ללמוד תוכנית ישראלית. איני רואה שום הבדל בין תוכנית לימודים בטייבה לירושלים. ספרי הלימוד של התוכנית הפלשתינית הנהוגה היום במזרח העיר, עוברים בדיקה, כנראה לא מספקת ולא בקצב הנכון. כשספרים מגיעים באיחור, ההורים רוכשים ספרים פלשתינים המכילים הסתה נגד מדינת ישראל והעם היהודי. יש גם ידיעות לפיהן נוהגים להוסיף לספרים באופן פיראטי דפים שהושמטו. מדינת ישראל רואה במזרח ירושלים חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. מי שטוען בצדק למימוש זכויותיו כתושב, צריך לקבל עליו את עול המדינה. גם אם מזרח ירושלים אוחדה מבחינת החוק, במציאות יש פערים. מי שרוצה לחגוג את איחוד העיר צריך לדבר על השלמת הפערים. יש מצוקה פיזית במזרח ירושלים ויש תוכניות לימודים לא ישראליות".

הוועדה קיבלה דיווח של עיריית ירושלים לפיה נבנות בשלבים 521 כיתות חדשות במזרח העיר, מהן 166 בשלב קדם תכנון, 235 בתכנון ו-120 בביצוע.

בדיון על תוכנית הלימודים במזרח העיר דיווח ראש העיר ניר ברקת על השוני הגדול בין שיטת הלימוד הפלשתינית הנהוגה כיום בבתי הספר במזרח העיר, לשיטה הישראלית הנהוגה בחינוך הממלכתי ובכלל זה במגזר הערבי. לדבריו השיטה הפלשתינית מבוססת על שינון החומר ופחות על פיתוח כישורי חשיבה. ראש העיר ברקת תמך בעמדת אורלב "מדובר בשיטה מאד ישנה שאיננה מכשירה את התלמידים למאה ה-21. אני מעוניין לשדרג את מי שנשאר מאחור. התוכנית הקיימת לא עושה חסד עם התושבים. שיטת הלימוד של ערביי ישראל טובה יותר בסדרי גודל. אני לא מתכוון לשנות במכה אחת, אלא להציע לבחון את הנושא, במטרה שיותר בוגרי מערכת החינוך במזרח העיר יגיעו לאוניברסיטאות".

ראש העיר ניר ברקת דיווח גם על רצון העירייה לסגור פערים בין מספר הכיתות הקיים לנדרש. הוא השיב לטענת נציגת האגודה לזכויות האזרח שטענה כי המחסור בכיתות לימוד מביא לאחוזי נשירה גבוהים במזרח העיר. "אין קשר בין הנתונים. במגזר החרדי מצוקת חדרי הלימוד דומה וגם רמת העוני דומה, ובכל זאת אין נשירה. אני מסכים שמבנים זה בסיס הכרחי, אבל את סוגיית הנשירה, שהיא קטסטרופלית במזרח העיר, צריך לבדוק. אולי איכות ההוראה לא מספיק טובה".