מפגינים נעצרו, הקברים בדרך להעתקה

כ-15 מפגינים נעצרו במהלך הלילה לצד המשך הפעילות להעתקת הקברים בברזילי. בנטורי קרתא מתגייסים להפגנות נגד עקירת "קברי רבותנו".

שמעון כהן - ערוץ 7 , ג' בסיון תש"ע

מפגינים נעצרו, הקברים בדרך להעתקה -ערוץ 7
היערכות להעתקת הקברים הלילה
פלאש 90

בבית החולים ברזילי שבאשקלון החלו הלילה הפעולות להעתקת הקברים ממתחם בית החולים. זאת לצד מעצרים של חרדים שהגיעו למקום במהלך הלילה בניסיון למנוע את הפעילות. מאות שוטרים פרוסים באזור בית החולים ובדרך אליו כדי למנוע המשך הגעה של מפגינים למקום. עד כה ידוע על כחמישה עשר מפגינים שנעצרו והובאו לחקירה.

בנטורי קרתא גייסו במהלך הלילה פעילים רבים שיצאו בדרכם להפגנות באשקלון נגד העתקת הקברים בבית החולים ברזילי. בהודעות אימייל היסטריות כונו הקבורים במקום לא פחות מ"רבותינו", העדויות שמטילות הרבה יותר מספק בכך שמדובר ביהודים לא מרשימות אותם.

"בליל זה יבכיון בני, ליל מוצאש"ק לסדר במדבר תש"ע, החלו הציונים לעקור באכזריות קברי אבותינו ורבותינו זי"ע בעיר אשקלון על מנת לבנות על גביהם איזה שפיטאל (בית חולים)".

כהרגלם בהודעות פנימיות מתארים אנשי נטורי קרתא את האירועים בדרכם הייחודית: "גדודי רשע של הפאליציי (המשטרה) הציוני העמלקי מסבבים כדבורים את כל אזור הקברים לבל יעיז איש להפריע את שלטון השמד לבצע שם את זממו - עקירת קברי ישראל רח"ל, ע"י שלוחיו הארכיאולוגים הטמאים ימ"ש ושם זכרם".

את הפגנותיהם בירושלים ובאזור אשקלון תיארו שם כך: "בעיר ירושלים ובעוד מקומות באר"י יצאו יראי השם להפגין ולזעוק על חילול מתי ישראל, ורבים רבים מציבור היהדות החרדית מנסים בכל כוחם להגיע אל מקום החילול למרות כל המעצורים והמיצרים הרבים שהציבו הציונים הכופרים ימ"ש מכל צד ופינה, ולמנוע בגופם את עקירת קברי קדמונינו ה"י, אשרי חלקם של אלו היראים".

בנטורי קרתא מבקרים את התקשורת החרדית שאינה מגנה את המשטרה והארכיאולוגים תוך כדי הדיווחים על המתרחש באשקלון. "רק צווחים (או כותבים בדרך מתן כבוד) "המשטרה חוסמת" "המשטרה עוצרת" "הארכיאולוגים מפנים" "הטרקטורים חופרים" וכו' וכו', מבלי לגנותם או להזדעזע ממעשיהם הנפשעים,  אכן שקועים הם עמוק עמוק עמוק בנפשם בכל המ"ט שערי טומאה עד שכבר לא יכולים לגנות הציונים והפאליציי שלהם בשום פעם, אפילו בשעה שאלו עוקרים בזדון ואכזריות נוראים רח"ל קברי קדמונים ה' ירחם".