בג"ץ דחה עתירת מר"ץ לאטימת בית יהונתן

שופטי בג"ץ דחו את העתירה שהגישו חברי הכנסת של מר"ץ, בדרישה להורות למדינה לאטום את בית יהונתן.

תגיות: בית יהונתן
עוזי ברוך - ערוץ 7 , ג' בסיון תש"ע

בג"ץ דחה עתירת מר"ץ לאטימת בית יהונתן-ערוץ 7
בית יהונתן
פלאש 90

שופטי בג"ץ דחו את העתירה שהגישו חברי הכנסת של מר"ץ, בדרישה להורות למדינה לאטום את בית יהונתן שבשכונת כפר השילוח במזרח ירושלים. שופטי בג"ץ קבעו, כי הכתובת לעתירה מעין זו היא בית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי) ולא בית המשפט העליון.

השופטים חיות, דנציגר ופוגלמן כתבו, "העתירה שבפנינו נוגעת בעיקרה להעדר אכיפה ולאי-ביצוע של גזר דין שניתן מכוח חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, ולפיו נאסר השימוש שעשו המורשעים במבנה וניתנה הוראה לאיטומו. העותרים יכולים וצריכים, אפוא, להעלות את טענותיהם בעניין זה - הנוגעות כולן לאופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות באכיפת דיני התכנון והבניה - בפני בית המשפט לעניינים מינהליים ובהימצא להם סעד חלופי כאמור, אין מקום כי בית משפט זה יידרש לעתירה. אכן, העתירה מפרטת סעדים נוספים שעניינם הימנעות ממימון או ממתן סיוע למתגוררים במבנה ומשיתוף פעולה עימם. אולם, אלה אינם אלא סעדים נלווים המכוונים לתקופת הביניים עד להכרעה בסעד העיקרי שנתבקש הנוגע, כאמור, לאכיפת גזר הדין. משכך ראוי הוא כי "ילך החבל אחר הדלי" ואין מקום לראות את הטענות המועלות בעניין זה בעתירה כטענות העומדות לעצמן".

נזכיר כי בשבוע שעבר נחשפה בערוץ 7 העובדה, לפיה העמדה שהוצגה בבג"ץ בשמו של שר הפנים אלי ישי שונה באופן מהותי מהעמדה אות הגיש השר לפרקליטות. נראה כי המחלוקת העיקרית בין היועץ המשפטי של משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, לפרקליטות המדינה שלקחה לעצמה את הסמכות לייצג את השר, היא בנוגע למסקנה הנובעת ממכלול השיקולים שהובאו בחוות הדעת השונות.

כך, בעוד שהפרקליטות קובעת בתגובתה – המתיימרת לייצג גם את שר הפנים – כי "עמדת המדינה... היא כי על מערכת האכיפה... יש לפעול באופן מיידי לביצוע הצו.. ויפה שעה אחת קודם... אין כל הצדקה לעיכוב נוסף בביצוע הצווים..." בחוות דעתו של היועץ המשפטי של משרד הפנים נקבע כי "להפעלת צווי האטימה ופינוי תושבים מבית יונתן בתקופה הנוכחית, יש משמעות מדינית בינלאומית. מחובתה של הממשלה לבחון ולשקול את המשמעות המדינית של פינוי תושבים יהודים ממזרח ירושלים בעת הזאת. על כן, אין מקום למהר ולהפעיל עתה את צווי האטימה ופינוי התושבים מבית יהונתן אם קיים פתרון אחר שיש בו לענות על הדרישות של שמירה וקיום החוק, יחד עם הבטחת האינטרסים המדיניים של המדינה".