נדחתה עתירה נגד איטום בית יהונתן

בית המשפט דחה היום עתירת תושבי בית יהונתן נגד אטימת המבנה. "מקרה חמור של אי כיבוד מתמשך של צווים", ציינה השופטת.

תגיות: בית יהונתן
אורנית עצר , י"ב בסיון תש"ע

נדחתה עתירה נגד איטום בית יהונתן-ערוץ 7
בית יהונתן
פלאש 90

בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בירושלים דחה היום (שלישי) עתירת תושבי בית יהונתן שלא לאטום את המבנה. התושבים מגישים כעת ערעור לבית משפט העליון על ההחלטה.

העותרים המתגוררים בבית יהונתן טוענים כי הסמכות להחליט על עיתוי ביצועם של צווי הריסה ואיטום מסור הלנבחרי הציבור המכהנים בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.וכי בידם הסמכות לגבש מדיניות כוללת, האמורה לחול על כלל הנכסים באזור.

עוד טוענים העותרים, כי מאחר שעל הוועדה המקומית לבצע מספר רב של צווי הריסה, על הוועדה לקבוע סדרי עדיפויות.

ב"כ העותרים הצביע על מכתבו של ראש העירייה ממנו עולה, כי לאמיתו של דבר, העירייה בדעה כי אין לבצע את צו האיטום, שכן ביצועו יהיה בבחינת אכיפה בלתי שוויונית. בהקשר זה הוסיף וטען, כי התנהלות הרשויות בכל  הנוגע לאכיפה של צווי הריסה בירושלים היא בבחינת "שערוריה וקטסטרופה". אין כל הצדקה, בנסיבות אלה, להוציא אל הפועל דווקא את הצו הנדון.

לטענת העותרים, גם פרקליט המדינה סבור שאין מניעה כי  הוועדה המקומית תעכב את המועדים לביצוע צווי הריסה ואיטום. למרות זאת, כך נטען, מצא פרקליט המדינה לנכון "להחריג" את בית יהונתן ולייחד את צו האיטום שהוצא ביחס אליו מכל הצווים האחרים

בתשובה לעתירה ציינה עיריית ירושלים כי העירייה מקדמת מדיניות עירונית חדשה שעיקרה שינוי התכנון העירוני במתחם גן המלך ובמורדות הכפר סילוואן, במגמה להכשיר חלק מהבנייה בשכונה התיכונה (בה מצוי בית יהונתן), אולם עמדה זו לא התקבלה על ידי פרקליטות המדינה.

ראש  העירייה הצהיר כי יכבד כל החלטה שיפוטית בעניין צו האיטום הנדון, על אף שלדידו מתעורר חשש לאכיפה בררנית ומפלה.

בהחלטה ציינה השופטת נאוה בן אור כי בית המשפט לא מצא לנכון להתערב בעיכוב ביצוע צו האיטום,  "לא מצאתי כי למערערים אינטרס לגיטימי בר הגנה לעיכוב ביצוע הצווים".

היא ציינה כי "גם לאחר דחיית הטענה בדבר אכיפה בררנית, וגם לאחר הכרעת הדין המשיכו הנאשמים לעשות דין לעצמם, ומשכך אין מקום להיעתר לבקשות לדחיית הביצוע". היא הדגישה כי העותרים נכנסו לבניין לאחר תום ההליכים הפליליים

"ההפרדה שמבקשים העותרים לעשות בין הוצאת הצו על ידי בית המשפט לבין ביצועו, היא הפרדה מלאכותית", כתבה השופטת והוסיפה כי "קבלת העתירה משמעותה הברורה היא עקיפת ההליך הפלילי, שעסק באותן טענות בדיוק.

עוד ציינה, "לא נמצאה כל עילה או הצדקה לעיכוב נוסף של ביצועו של הצו הנדון. כאמור, צו הפינוי והאיטום בעניין זה ניתן על ידי בית המשפט עוד בפברואר 2007 , היינו לפני קרוב ל- 3 שנים, וערעורים שהוגשו בנושא נדחו על ידי בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון, והצו הפך לסופי עוד לפני כשנה וחצי. כך נדחו גם בקשות נוספות לעיכוב ביצוע ובקשה למשפט חוזר. מדובר אפוא במקרה חמור של אי כיבוד מתמשך של צווים של בתי משפט, ומצב זה אינו יכול להימשך"

לסיום כתבה, "לנוכח השתלשלות הנסיבות וההליכים המתוארים לעיל, נראה כי תכליתה היחידה של העתירה היא לעקוף את ההחלטות השיפוטיות שניתנו בעניינו של בית יהונתן,ולהביא לדחיית הקץ. לטעמי, די בכך כדי להביא לדחיית העתירה על הסף מחוסר סמכות עניינית, ככל שהדבר נוגע לסעד העיקרי המבוקש בה".