עגבניות ישראליות
עגבניות ישראליות צילום: ישראל כהן

תוצאות בדיקות הסקר השנתי של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות מורות על המשך מגמת הירידה של שימוש אסור בחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

בשנת 2009 נבדקו כ- 800 דוגמאות תוצרת טרייה של ירקות ופירות מכל האזורים והמגזרים בארץ. ב- 5.9% בלבד מהבדיקות נמצאו חריגות בשימוש בחומרי הדברה, הכוללות שאריות גבוהות מהמותרות בחוק או שימוש בחומרים לא מורשים בשימוש בגידול המסוים. לשם השוואה, בשנת 2008 נמצאו 7.4% תוצאות חריגות. המשך מגמת הירידה בתוצאות החריגות הינה בין היתר תוצאה של הגברת האכיפה של המשרד.

התקן הישראלי לשימוש בחומרי הדברה קובע אילו חומרים מותרים בשימוש בגידולים השונים ובאיזו רמה. התקנות שנקבעו לוקחות בחשבון בין היתר את סל המזון שאותו צורך אדם במדינת ישראל ורמת השאריות הנקבעת כמותרת לחומר הדברה היא רמה הכוללת גם טווח ביטחון שמונע כל מצב של סיכון.

בשנים האחרונות נרשמת ירידה בשימוש בחומרי הדברה, בכל סוגי הירקות והפירות הנבדקים. ניתן לזקוף זאת לפעילות אכיפה ובקרה מוגברת המתבצעת על ידי המשרד.

בשנת 2008 החל משרד החקלאות להשתמש במיכשור מעבדתי חדש לביצוע בדיקות הסקר. הכלי החדש משוכלל במיוחד, ומאפשר לבדוק את התוצרת בבדיקות רגישות מאוד שמזהות חומרי הדברה גם ברמות זעירות, שלא התאפשרו בטכנולוגיות ששימשו בשנים קודמות. לפיכך, אחוז הבדיקות בהן נמצאו חומרי הדברה אסורים עלה.

בשנים האחרונות נרשמת ירידה בשימוש בחומרי הדברה. בשנת 2007 נמצאו 5.6% מדגימות הסקר השנתי של השירותים להגנת הצומח עם תוצאות חריגות, לעומת 6% מדגימות בשנת 2006, 10.6% דגימות חריגות בשנת 2005 ו- 14.5% דגימות חריגות בשנת 2004. בשנת 2008, בבדיקות לפי שיטות הבדיקה החדשות נמצאו 7.4% מהדגימות עם חריגות, אך כאמור, נתון זה לא מלמד על עלייה היות ורגישות הבדיקה השתנתה.

בשנת 2009, כבר ניתן לראות את המשך מגמת הירידה, לאחר שימוש של שנה שנייה ברציפות במכשיר הבדיקה החדש.

מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, מרים פרוינד: "המשך מגמת הירידה בתוצאות החריגות הינה תוצאה של הגברת האכיפה של המשרד והעמדה לדין של חקלאים שעוברים על החוק. בכל מקרה, חשוב לומר כי החריגות שנתגלו אינן מהוות פגיעה בבריאות הציבור הודות למרווחי הביטחון הגדולים שנלקחו בחשבון בעת קביעת התקן".

במקביל, נוקט משרד החקלאות ופיתוח הכפר במדיניות רחבה של הפחתת השימוש בחומרי הדברה. במסגרת זו מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע של המשרד (שה"מ) הפזורים בכל הארץ מלמדים את החקלאים ומטמיעים בקרבם שיטות ותכניות להדברה משולבת, הכוללות שימוש באויבים ביולוגים, שימוש בחרקים מועילים ועוד. בנוסף, בשנים האחרונות נעשה יותר ויותר שימוש בהדברה ביולוגית גם בירקות.