פרס
פרס צילום: שרון אלון

תנועת 'נאמני תורה ועבודה' פנתה לרבנות הראשית בישראל לפרסם הבהרה והסתייגות מפסיקתו של רב העיר חולון, הרב אברהם יוסף, לפיה אדם שהתמנה לשופט או לתפקיד במערכת השלטון בישראל פסול מלהצטרף למנין, וקל וחומר להיות שליח ציבור בתפילה. בין החתומים על המכתב שופטים בדימוס, כדגמת מנחם אלון ומנחם נאמן.

הרב אברהם יוסף פסק, שאנשים בעלי תפקידים בכירים במערכת השלטון או המשפט "אסור לתת להם לצרף אותם או לשלב אותם בשום אמירה שהיא, חייבים להתעלם מקיומם, והיו כאוויר בעלמא. אדם ירא שמים ירחיק מעליו כל אדם שכזה, לא לצרף אותו לשום דבר שבקדושה וגם כמובן לא לשלב אותו בקטעי התפילה". 

תנועת נאמני "תורה ועבודה" טענה בתגובה, כי דבריו "פוגעים קשות באלפי אנשי חוק ומשפט בארץ... רבים מהם שומרי תורה ומצוות ומדקדקים במצווה קלה כבחמורה וחלקם אף תלמידי חכמים מובהקים בהלכה. אנו מקווים כי הרב אברהם יוסף יחזור בו מדבריו, ומצפים מן הרבנים הראשיים להסתייג מדברי הרב יוסף בצורה פומבית".