"רק בא"י נידונים למוות מוכרי קרקע ליהודים"

אורית סטרוק לשרים: "אין ספק שלו היה קיים חוק אנטישמי כזה בספר החוקים של כל מדינה אחרת בעולם היתה ישראל נמנעת ממגעים איתה"

בן שאול , י"ב בתשרי תשע"א

"רק בא"י נידונים למוות מוכרי קרקע ליהודים"-ערוץ 7
אורית סטרוק

אירגון זכויות האדם ביש"ע שלח היום מכתב לראש הממשלה והשרים, ובו נכתב כי החלטת בית-המשפט הפלשתיני מהיום, כי מעתה יהיה עונש החובה על מכירת בית או קרקע ליהודים עונש מוות. הופכת את ארץ ישראל למקום היחיד בעולם, בו נאסרה בחוק מכירת קרקעות ליהודים משום שהם יהודים, וחמור מכך – אף מוטל עונש מוות על מי שעובר על חוק אנטישמי זה.

"מצב זה הוא בלתי נסבל בעליל בכל עת, ובימים אלה – של מו"מ ישיר – הוא בלתי נסבל שבעתיים" – כותבת אורית סטרוק, מנהלת הארגון.

 סטרוק מאשימה כי השתיקה הממשלתית המתמשכת אל מול חוק החרם הפלשתיני והקמפיין המלווה אותו – היא שהביאה ל"פסיקה" החדשה מהיום.

"אין ספק שלו היה קיים חוק אנטישמי כזה בספר החוקים של כל מדינה אחרת בעולם – היתה ישראל נאבקת נגד החוק ואף נמנעת ממגעים רשמיים עם אותה מדינה כל עוד החוק קיים".

"על ממשלת ישראל לדרוש את ביטול החוק האנטישמי הזה כתנאי-סף בל-יעבור להמשך המגעים עם הרש"פ"  - מסיימת אורית סטרוק את מכתבה.