בג"ץ: שורת הדין לא תוכל להאשים את הווקף

שופטי בג"ץ דחו את עתירת "שורת הדין" נגד החלטת היועץ המשפטי לממשלה לעכב קובלנה שהגישו נגד הווקף על הרס עתיקות הר הבית.

תגיות: בג"ץ עתיקות
שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט' בחשון תשע"א

בג"ץ: שורת הדין לא תוכל להאשים את הווקף-ערוץ 7
שוטרים בהר הבית
ארכיון פלאש 90

שופטי בג"ץ, אילה פרוקצ'יה, יורם דנציגר ומרים חיות, דחו את עתירת "שורת הדין" ו-159 עותרים נוספים, נגד החלטת היועץ המשפטי לממשלה לעכב הדיון בקובלנה פלילית פרטית שהגישו נגד הווקף על הרס עתיקות הר הבית.

השופטים קבעו, "מוסד הקובלנה הפרטית נועד לתת מענה לסוג מסוים ומוגדר של עניינים פליליים, הנוגע לתחום היחסים שבין אדם לחברו, והוא משיק למשפט האזרחי, אף שמתלווה לו יסוד פלילי נורמטיבי. בשל אופי זה של העבירות, וחרף סיווגן כעבירות פליליות, עשויה הרשות הציבורית שלא לראות ענין ציבורי מיוחד באכיפתן, או להעמידן בסדר עדיפות נמוך לענין אכיפה".

"היועץ המשפטי לממשלה, בתורת מי שנושא באחריות לניהול ההליך הפלילי במדינה, חייב לפקח על עשיית שימוש ראוי בהליך הקובלנה הפרטית למטרות לשמן הוא נועד, ולשמור מפני חריגה מעיקרי תכליותיו, העלולה להסב נזק לאינטרס הציבורי", הוסיפו השופטים.

לאור זאת קבעו השופטים, כי "הקובלנה הפרטית שהוגשה בידי העותרים עוסקת בענין בעל אופי ציבורי ייחודי, בעל מורכבות מיוחדת, ואין לו מימד של סכסוך פרטי בינם לבין הנאשמים, שהוא סימן היכר המאפיין חלק גדול מעבירות הקובלנות הפליליות הפרטיות. אף שהעותרים  ניסו, באופן מלאכותי, לשבץ את עיקרי עובדות הקובלנה אל תוך הסד הטכני של סעיפי עבירות הקובלנה הפרטית על פי התוספת לחסד"פ, הרי במהותם של דברים, המעשים נשוא הקובלנה נוגעים לפגיעות נטענות בנכסי עתיקות שאינם מתאימים להידון במסגרת סעיפי האישום בהם עוסקת הקובלנה".