הרב פורמן מביא קוראן למוסלמים בבית-פג'אר
הרב פורמן מביא קוראן למוסלמים בבית-פג'אר מבט לתקשורת פלשתינית

הדיווח הבא אינו שגרתי בתקשורת הפלשתינית: ידיעות חיוביות על התנהגות של ישראלים, ועוד כאלו המוגדרים מתנחלים.

לפני כשבועיים הוצתה אש במסגד בכפר בית-פג'אר שממזרח לגוש-עציון, שגרמה לשריפת השטיח וספרי קוראן שהיו בו.

בצעד חיובי, פורסמה באופן בולט בעמוד הראשון של עיתון הרשות הפלשתינית, "אל-חיאת אל-ג'דידה," ידיעה על ביקור סולידריות של קבוצה מ"רבני המתנחלים," ועל "עשרות מתנחלים תומכי שלום," שבאו למסגד בכדי להביע גינוי להצתה. עיתון הרש"פ,  פירסם תמונה מהביקור ודיווח כי הרבנים הביאו עימם ספרי קוראן חדשים, והעניקו אותם למסגד במקום הספרים שנשרפו.

בצעד חיובי אחר, ב-8 באוקטובר, יומיים לאחר האירוע, פורסמה בעיתון הרש"פ אלחיאת אלג'דידה תמונה נוספת המתארת דו קיום ישראלי-פלשתיני, שבה נראה פלשתיני העוסק במסיק הזיתים, כשלצידו יושב ישראלי תחת העץ ומנגן בגיטרה. הכיתוב תחת התמונה היה: "מתנחל מקריית ארבע מנגן על גיטרה בשעה שתושב [פלשתיני] אוסף את יבול הזיתים".

מכון המחקר "מבט לתקשורת פלשתינית" תירגם את המאמרים בעיתון הרש"פ אלחיאת אלג'דידה, המבליטים את ביקור הרבנים. בידיעה ב-6 באוקטובר נכתב: "שישה מרבני המתנחלים ערכו אתמול ביקור הזדהות בכפר בית פג'אר שליד העיר בית לחם, והביאו עמם עותקים של הקוראן. כמו כן, עשרות מתנחלים תומכי שלום ומאות פלשתינים התאספו כדי לקבל את פניהם בכניסה לכפר, על מנת להביע את הזדהותם. לאחר שמסר ארגז ובו 20 ספרי קוראן במקום אלו שנשרפו במסגד, הרב מנחם פרומן אמר: 'האדמה הזאת היא אדמת השלום, ואלוהים ינקום באלו שהציתו את המסגד.'"

וידיעה נוספת באותו יום באותו עיתון: "משלחת של אנשי דת יהודים ביקרה אתמול בעיירה בית פג'אר ובחנה את ההרס שגרמה השריפה שהציתו מתנחלים שלשום. הם הדגישו כי הדת היהודית אינה קשורה למבצעים [מהמציתים].

"המשלחת כללה את פרומן, רב ההתנחלות תקוע, התנחלות המוקמות על אדמות הכפר תַקוע, שבה נמשכות עבודות הבנייה, וכן את הרב אהרון ליכטנשטיין והרב אלכס [צריך להיות שלמה] ריסקין.

"מושל מחוז בית לחם, עבד אלפתאח חמאיל, קיבל את פני המשלחת בתוך המסגד, ואמר כי הצד הפלשתיני מעריך את הביקור הזה, אך מעוניין במעשים אמיתיים שיתרמו ללכידת הפושעים שביצעו זאת. הוא תיאר את הצתת המסגד כפעולה זולה ורחוקה מערכי המוסר האנושיים, המשקפת את מידת האיבה והשנאה של המבצעים, שמהווים איום גדול על הצד הפלשתיני ועל הצד הישראלי...

"חמאיל אמר כי העם הפלשתיני חפץ בשלום צודק... והדגיש כי שלוש הדתות הן דתות סובלניות ורחוקות מקנאות ומשנאה, שכן כל הדתות קבעו במפורש את חירות הפולחן ואת הצורך לכבד את הזולת.

"חמאיל קרא לצד הישראלי לפענח את נסיבות הפעולה הזו, ותהה האם [כוחות] הביטחון הישראליים באמת אינם יכולים לחשוף את המבצעים עד כה?

"משלחת הרבנים הדגישה כי מטרת ביקורם בעיירה בית פג'אר היא להביע הזדהות עם תושבי בית פג'אר ועם המוסלמים בני העם הפלשתיני. הם אמרו כי אלו שביצעו את הפעולה רחוקים מאין כמותם מהדת היהודית, והודיעו כי הביטוי 'אללה אכבר' הוא ביטוי השייך לשלוש הדתות, משום שאלוהים גדול יותר מכל המעשים הללו. הם הדגישו כי הם חותרים לשלום ולצדק. הם הביעו תקווה שיושג שלום באדמות הקדושות, משום שהדתות המונותיאיסטיות מבוססות על דו קיום ושלום."