בית יהונתן
בית יהונתן

בית יהונתן שבמזרח ירושלים לא יורד מסדר היום הציבורי. לאחרונה נודע כי היועץ המשפטי לממשלה מפעיל לחצים כבדים על ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, לפנות, לאטום את הבית ולהוציא את היהודים מסילוואן.

במכתב ששיגר היועמ"ש לברקת נאמר כי "עקרון שלטון החוק מחייב את קיום הצו לפינוי ואיטום בית יהונתן שבסילוואן בהקדם". מכתב זה הצטרף לשרשרת ארוכה של מכתבים אותם החליפו השניים. בחודש מאי השנה התפרסם כי בפגישה שנערכה אצל היועמ"ש נאמר כי מתקיימת הקפאת הריסות בניה במזרח ירושלים וכאשר יתחילו להרוס צריך להתחיל מאיטום בית יהונתן "על מנת למנוע טענות של אכיפה לא שוויונית".

בסיור ערכה הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת בראשות ח"כ יואל חסון (קדימה) בסילוואן לפני כחודשיים התרשמה הוועדה כי בעיית הבניה הלא חוקית חורגת ממימדיו של בית יהונתן ועל כן היא קראה לראש העיר ולפרקליטות להימנע מאיטום בית יהונתן עד להסדרה כללית של האזור. לאחרונה בעקבות מכתבו החדש של היועמ"ש כתב ח"כ חסון כי הוא מבקש שהיועמ"ש וראש עיריית ירושלים יכבדו את החלטות הכנסת וימנעו מאטימת המבנה.

תושבי בית יהונתן לניר ברקת: "מדוע אתה נכנע לסחטנות?"

במקביל למכתבו של ח"כ חסון שלחו דיירי המבנה מכתב נוסף לראש העיר בו הם מצטטים את דבריו כי איטום בית יהונתן הוא אפליה אסורה ומבקשים ממנו להמתין עם איטום הבניין עד להתבררות התיקים המשפטים שתלויים ועומדים בפני בתי המשפט.

בשיחה עם ערוץ 7 מעריכים גורמים המקורבים לתושבים כי על ניר ברקת מופעלים לחצים כבדים מאוד מצד המערכת כדי שיחזור בו מהצהרותיו הלוחמניות כנגד פינוי ואיטום המבנה.