חסינות לפסקי הלכה בחוק?

שאלת השבוע: האם יש לקבוע בחוק שעל פסקי הלכה של רבנים תחול חסינות מפני חקירה והעמדה לדין?

בשבע , י"ב בטבת תשע"א

שאלת השבוע של העיתון "בשבע":
האם יש לקבוע בחוק שעל פסקי הלכה של רבנים תחול חסינות מפני חקירה והעמדה לדין?