מוזמנים לבית יהונתן
מוזמנים לבית יהונתן פלאש 90

שביעות רצון בימין מהחלטת ברקת לדחות את איטום ופינוי בית יהונתן.

סגן ראש העיר, דוד הדרי אשר היה מעורב במגעים, בירך על מניעת איטומו של בית יהונתן. הדרי אמר "אני שמח על כך שההתיישבות היהודית תמשיך ותתקיים גם בבית יהונתן בכפר התימנים, המכונה סילוואן, ואנו נמשיך ונתיישב בכל חלקי העיר, במערב ובמזרח".

באשר למעמדו המשפטי של בית יהונתן אמר הדרי "אני בעד אכיפת החוק על כלל המבנים הבלתי חוקיים במזרח העיר ולא רק על בית יהונתן".

סיעת האיחוד הלאומי תקיים את ישיבת הסיעה השבועית שלה מחר בבית יהונתן בעיר דוד בשעה 14:30, שם תקיים גם מסיבת עיתונאים.

הפורום המשפטי למען א"י משבח את החלטת ברקת לדחות את איטום בית יהונתן. בהודעת הפורום נאמר כי "החלטת ברקת היא הצלה לעיקרון השיויון בפני החוק". נחי אייל מנכ"ל הפורום, שעתר בענין לבג"צ ולבית המשפט המחוזי, אמר כי "אטימת בית יהונתן היא פשע כנגד שלטון החוק.שלטון החוק כשהאכיפה היא סלקטיבית אינו שלטון חוק אלא שלטון צחוק.כשיש מאות בתים ערביים שאינם חוקיים אי אפשר לאכוף החוק רק כנגד בית אחד של יהודים.

גם בתנועת 'רגבים' מברכים על הסיכום שהושג הערב עם עיריית ירושלים לגבי דחיית פינויו של בית יהונתן בעיר."זהו יום חשוב לשלטון החוק, יום בו מתחילים להיראות ניצנים של אכיפה שיוויונית" – נאמר בהודעת תנועת רגבים – "אנו מקווים כי המהלך יאפשר בדיקה מעמיקה של כלל עבירות התכנון והבניה בירושלים ובעקבותיה יחל סוף סוף ביצוע אכיפה שיוויונית על בסיס קריטריונים אחידים".

עוד נאמר בהודעת תנועת רגבים כי "עיריית ירושלים הוכיחה כי גם באקלים המשפטי הציני והפוליטי שהשתלט על ישראל ניתן לפעול בהתאם לעקרונות הצדק הטבעי 'ולהישאר בחיים'. אנו קוראים לכלל רשויות האכיפה ללכת בעקבותיה של עיריית ירושלים ולאכוף את החוק ללא משוא פנים".

 בעקבות בקשתה של עמותת עטרת כוהנים להשהות את ביצוע הפינוי של הפולשים למבנה בית הכנסת העתיק שבבעלות העמותה, הסכים ראש עיריית ירושלים שלא לבצע לעת עתה, את איטום בית יונתן. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, הציג מדיניות לפיה יידחה מימושם של הצווים אשר עומדים כנגד כלל המבנים הבלתי חוקיים באזור סילוואן. זאת, עד להוצאה אל הפועל של התכנון המחודש שעורכת העירייה בשכונה בהסכמת נציגי התושבים.

בהודעה רשמית שהוציאה עיריית ירושלים נאמר כי הצו העומד כלפי בית יהונתן יבוצע בהתאם לסדר הקריטריונים שקבעה מועצת העיר, החלים בכל העיר: "סדר ביצועם של הצווים נתון להחלטת העירייה ונקבע באופן מסודר על פי קריטריונים מוגדרים שאישרה מועצת העיר מתוקף תפקידה כוועדה מקומית לתכנון ובנייה. הקריטריונים מתחשבים בין השאר במצב התכנוני של העבירה, ברגישות הציבורית הכרוכה בה, בקושי הטכני בביצוע הצווים ובחומרת העבירה והיקפה. צו בית יהונתן יבוצע במועד הנגזר מקריטריונים אלו".