44% מהיהודים בארץ תומכים במכתב הרבנים

44% מהאוכלוסייה היהודית בישראל תומכים בקריאת הרבנים להימנע מהשכרת דירות לערבים בצפת, לעומת 48% שמתנגדים לקריאה.

בני משה , כ"א בטבת תשע"א

44% מהיהודים בארץ תומכים במכתב הרבנים-ערוץ 7
ערבים

סקר חדש של מכון הרי ס' טרומן בחן בין השאר את עמדות הציבור הישראלי כלפי קריאות להימנע מהשכרת דירה ולשקול קבלה לישובים קטנים על בסיס לאום כמו גם כלפי הצעה לאסור חבישת רעלה במקומות ציבוריים וחוק האזרחות.

על פי ממצאי הסקר, 44% מהאוכלוסייה היהודית בישראל תומכים בקריאה של חלק מהרבנים להימנע מהשכרת דירות לערבים בצפת, לעומת 48% שמתנגדים לקריאה. בדומה, 40% מהאוכלוסייה היהודית תומכים בחוק שיאפשר לישובים קטנים לדחות מועמדים חדשים לישוב על בסיס אי התאמה חברתית או לאומית, לעומת 48% שמתנגדים לכך.

כמו כן, 41% תומכים בהצעת חוק שהועלתה בכנסת לפיה ייאסר על נשים לחבוש רעלה או כיסוי ראש אחר במקומות ציבוריים, מול 52% שמתנגדים. עם זאת, 55% מהיהודים תומכים בחוק שיחייב מבקשי אזרחות ישראלית להישבע אמונים למדינה יהודית ודמוקרטית, לעומת 27% המתנגדים לכך. ואולם, הסקר מעלה גם כי יותר משני שלישים מהפלסטינים סבורים כי רוב הציבור הישראלי דווקא תומכים בגילויי חוסר סבלנות אלו.

ממצאים נוספים בסקר מראים כי חלה עליה משמעותית בתמיכה במתווה קלינטון להסדר בקרב הישראלים ועליה שולית בקרב הפלסטינים בהשוואה לסקר שנערך ב-2009. לפי הסקר הנוכחי, 52% מהישראלים תומכים במתווה ו-39% מתנגדים לו. בקרב הפלסטינים, 40% תומכים במתווה ו-58% מתנגדים לו.