בכתבה המתפרשת על פני מספר עמודים והקוראת תגר על פעולות החילוץ של ארגון יד לאחים, פותח עיתון 'כול אל ערב' –העיתון בשפה הערבית, המוביל בציבור הערבי.
 
הכתבה נפתחת במילים הבאות: "ארגון יד לאחים פועל מזה שנים רבות למען הצלתן ושחרורן של צעירות יהודיות ואת ילדיהן מהיישובים הערבים. גדולי אנשי הדת היהודים, בין היתר המקובל בבא סאלי, הרב כדורי, הרב עובדיה יוסף ואחרים, בירכו ונתנו לגיטימציה לרב ליפשיץ, יו"ר הארגון, על פועלו הרב למען הצלת הנפשות היהודיות והחזרתן לקרב בני עמן".

הכתבה מסקרת בהרחבה מקרה שהגיע למערכת עיתון 'כול אל ערב', ואשר הובא לדיון בפני בית המשפט, על חילוץ שביצעו אנשי יד לאחים של אישה יהודיה וילדיה, מבעלה הערבי. הכתב מלווה את הבעל הערבי במסלול 'החטיפה' שביצעו אנשי יד לאחים, תוך שהכתב מתאר את ההפתעה שאחזה בבעל הערבי לנוכח הדירה הריקה מאדם ומרכוש שקידמה את פניו כשחזר מקניות. לדברי הערבי, שכן יהודי שנכח במקום מסר לו כי "אנשי יד לאחים 'ביקרו' במקום עם משאית ולקחו את בנו, בתו ואשתו וכל מצרכי ביתו".

כתב העיתון מתאר בקווים כלליים את פעילות הארגון תוך שהוא מצטט באירוניה את אנשי הארגון המכנים את פעולותיהם כ"פעולות הצלה" ומדווח כי פעילי הארגון פועלים בכל רחבי הארץ, החל מ"ישובים ערבים בתוך הארץ וירושלים הכבושה" וכלה ב"בשטחי הרשות הפלסטינית", בשיטות חטיפה והרחקת ילדים מאבותיהם הערביים.

העיתון אף מתאונן על שיטת הפעולה של אנשי יד לאחים הפונים לבתי המשפט במטרה "לשנות את שם משפחת הילדים, ולתת להם את השם של משפחת האם בלבד, בכדי שיהפכו ליהודים בצורה מלאה".  

הפרט היחיד שעמד בכללי האתיקה בכתבה בעיתון הערבי הייתה בקשת התגובה מיד לאחים וזו מתפרסמת במלואה בשולי הכתבה: "אנחנו לא חוטפים איש. אנחנו מהווים כתובת לכל מי שמאמין בחזרה לשורשיו ולדתו היהודית. יד לאחים מעניק את השירות הזה לכל יהודי שפונה אלינו".

מיד לאחים נמסר השבוע כי המקרה שהעיתון מצטט, והגיע לבית המשפט – בדיון על משמורת הילדים - התנהל בדלתיים סגורות ואשר על כן קיבל חיסיון משפטי. לדברי דובר יד לאחים, בימים הקרובים יגיש הסגל המשפטי של יד לאחים תלונה במשטרה על עבירה פלילית שנעשתה בידי אנשי עיתון 'כול אל ערב' לאחר פרסום פרטי המקרה שנמצא תחת חיסיון משפטי.

ביד לאחים מבקשים להבהיר עוד כי המקרה המוזכר בגוף הכתבה של 'כול אל ערב' עוסק באישה יהודיה שסבלה במשך שנים מבעלה הערבי ואשר הגישה על כך תלונות רבות במשטרה שהביאו למאסרו של הבעל. החילוץ המדובר של האישה וילדיה נערכו כמובן לבקשתה וכי אין מדובר במקרה של 'חטיפה', אלא של עזרה והצלה בלבד.