בג"ץ:
קווי ה"מהדרין" - רק בהסכמה

בג"ץ נתן תוקף של פסק דין להחלטת שר התחבורה, לאמץ מסקנות ועדה שקבעה הסדרים להפעלת "קווי המהדרין" ללא כפיה על הנוסעים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , א' בשבט תשע"א

בג"ץ נתן הבוקר (חמישי) תוקף של פסק דין להחלטת שר התחבורה, לאמץ מסקנות ועדה שקבעה הסדרים להפעלת "קווי המהדרין" ללא כפיה על הנוסעים.

על פי פסק הדין יבוטלו כל הפרסומים אודות קווי מהדרין, ותותר עליית נוסעים משני המינים מכל דלתות האוטובוסים בקווים שהיו קווי מהדרין.

ההנחה היא כי במקומות בהם היו קווי מהדרין ימשיכו הנוסעים לנהוג לפי הסדר זה באופן וולונטרי, אולם לא תיווצר כפייה על מי שאיננו חפץ לנהוג לפי ההסדר.

עוד נקבע, כי מפעילי תחבורה ציבורית יחויבו שלא להנהיג כל "פרקטיקות" של הפרדה או הפליה כנגד נוסעים ויעשו ככל יכולתם למנוע גילויים של כפיה או אלימות מצד נוסעים או גורמים שלישיים.

"אכן, בלא כבוד הבריות והסובלנות לא תיכון חברה ראויה. על הפסוק "חַכְלִילִי עֵינַיִם מִיָּיִן וּלְבֶן שִׁנַּיִם מֵחָלָב" (בראשית מ"ט, י"ב) אמר רבי יוחנן "טוב המלבין שינים לחבירו [מחייך - א"ר] יותר ממשקהו חלב" (בבלי כתובות קיא ע"ב); וכדברי רבי ברוך אפשטיין (בעל הפירוש "תורה תמימה"): "מראה שיניים רומז למראה לחברו פנים שוחקות, שהוא אות אהבה וחיבה, יותר ממשקהו חלב". "דִּבְרֵי חֲכָמִים בְּנַחַת נִשְׁמָעִים" (קהלת ט', י"ז) וכל המוסיף גורע, גם בנידון דידן", חתם השופט רובינשטיין את פסק הדין.