קצין חינוך ראשי נגד מכתבי הרבנים והרבניות

קצין חינוך ראשי קובע באיגרת למפקדי צה"ל, כי תופעות כמו מכתבי הרבנים והרבניות "מבטאים הכללה וגינוי שמקורם בדעות קדומות".

שלמה פיוטרקובסקי , ב' בשבט תשע"א

תא"ל שרמייסטר
תא"ל שרמייסטר

קצין חינוך ראשי, תא"ל אלי שרמייסטר, קובע באיגרת למפקדי צה"ל, כי תופעות כמו מכתבי הרבנים והרבניות "מבטאים הכללה וגינוי שמקורם בדעות קדומות".

שרמייסטר כורך במכתבו את המכתבים יחד עם ההתקפות על הגיור הצבאי והחיילים שעברו אותו ויחד עם התייחסות השלילית למקומם של החרדים בצה"ל ובחברה הישראלית.

"השמירה על מרקם היחסים בין תושבי הארץ מכל הזרמים והגוונים היא מהותית לקיומנו ושלומנו, שכן נציגים מכל האוכלוסיות הללו משרתים בצה"ל", מציין שרמייסטר.

שרמייסטר אף איננו חושש מהטענה שמדובר בעיסוק פוליטי. "אל לכם לחשוש כי העיסוק בסוגיות הללו מהווה גלישה לשיח הפוליטי", כותב שרמייסטר למפקדים, "זוהי זכותינו וחובתינו לדאוג לכבודם של בני האדם בתוכם אנו חיים. צה"ל מבקש לחזק את מרכיב הישראליות והמכנה המשותף בין כלל המשרתים בו".