גילוי דעת: כבדהו וחשדהו

בגילוי דעת חדש נאמר כי חובה מהתורה לגלות יחס שוויוני כלפי כל אזרחי המדינה ובמקביל לטפל בגורמים המנסים להשתלט על אדמתנו.

עוזי ברוך - ערוץ 7 , ח' בשבט תשע"א

בגילוי דעת חדש עליו חתומים יחדיו שישה רבנים, בינהם הרב שמואל אליהו והרב חיים דרוקמן, נאמר כי חובה מן התורה ולא רק על פי חוק לגלות יחס שוויוני כלפי כל אזרחי המדינה במקביל נכתב כי על מדינת ישראל לפעול נגד גורמים עוינים המבקשים לנצל את עקרון השוויון בין אזרחים נאמנים במדינה, על מנת לממש את "זכות השיבה" ולגרשנו מארצנו.

גילוי הדעת

א. אנחנו מסתייגים ממה שהשתמע מהמכתב שהתפרסם לאחרונה, כאילו יש להפלות לרעה אזרחים שאינם יהודים. לא כן, מדינת ישראל מחויבת להתייחס לכל אזרחיה כשווי זכויות, גישה זו מעוגנת גם בתורת ישראל וגם בחוקי המדינה.

ב. אבל, מדינת ישראל היא מדינה יהודית. היא מקומו של העם היהודי. עיקרון זה מבוסס על זכותו ההיסטורית של העם היהודי על ארץ ישראל.

ג. מדינת ישראל צריכה להבטיח מימוש זכות זו. ובמיוחד, לפעול נגד גורמים עוינים המבקשים לנצל את עקרון השוויון בין אזרחים נאמנים במדינה, על מנת לממש את "זכות השיבה" ולגרשנו מארצנו. גורמים עוינים אלו מזרימים כספים במטרה להשתלט על אדמות ונכסים במדינת ישראל.

אנחנו מתייחסים בכבוד לכל אדם באשר הוא, אולם אסור לנו בשום אופן לאפשר לבצע את "זכות השיבה" ע"י בצע כסף. על כן אין לנו להתפתות לבצע כסף ולמכור או להשכיר דירות לכל גורם עוין, כי בנפשנו הוא.

ד. מטרה ציונית ויהודית עליונה היא יהוד הגליל והנגב, וחיזוקה של ההתיישבות היהודית בכל מקום במדינת ישראל.

ה. אנו קוראים בזאת לממשלה ולמוסדותיה ולכל אחד ואחד מאתנו, לפעול בכל כוחם על מנת להרחיב לבסס ולהעמיק את יסודותיה היהודיים של מדינת ישראל בכל מובן.

על גילוי הדעת החדש חתומים שישה רבנים: ראש ישיבת אור עציון ויו"ר מרכז ישיבות בני עקיבא הרב חיים דרוקמן, הרב הראשי לרמת גן, הרב יעקב אריאל, רב הישוב בית אל, הרב שלמה אבינר, רב העיר קריית שמונה, הרב צפניה דרורי ויו"ר הנהלת רבני צהר, הרב דוד סתיו.