האינפלציה מרימה ראש?
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ינואר ב-0.2%

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ינואר ב-0.2%, כך עולה מנתונים שפרסמה לפני זמן קצר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תגיות: מדד
, י"א באדר תשע"א

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ינואר ב-0.2%-ערוץ 7
הוזלו. ירקות ופירות

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ינואר ב-0.2%, כך עולה מנתונים שפרסמה לפני זמן קצר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המדד הושפע מעליות בסעיפי הפירות הטריים (4.3%), התחבורה (2.1%) והדיור (0.4%). ירידות נרשמו בסעיפי ההלבשה וההנעלה (4%) והירקות הטריים (5.2%).

מדובר בעלייה חדה הרבה יותר מהערכות האנליסטים, אשר האגרסיבים ביותר מקרבם צפו עלייה של 0.1% בלבד ומרביתם סברו כי לא יחול שינוי במדד או שהוא אף ירד.

ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת האינפלציה ב-3.6%, מעל ליעד האינפלציה הממשלתי העומד על 1%-3% בשנה. על פי נתוני המגמה לתקופה זו, קצב הגידול השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור וללא ירקות ופירות הגיע ל-6.1%.