IPAD נגד גנבים

הסיפור שלפניכם משלב טכנולוגיה ופלילים בצורה שלא היתה מביישת שום סדרה טלביזיונית. מעשה שאירע ליועץ לפיתוח עסקי יקי דיין.

מיכאל וייצמן , ט"ו באדר ב תשע"א

IPAD צד את הגנבים
IPAD צד את הגנבים
יקי דיין

בשבוע שעבר לאחר ביקור בבית העלמין, גילה יקי דיין כי רכבו נפרץ. פרט לפנקס השיקים והכרטיס האשראי, נגנב גם מכשיר הIPAD שלו. הפורץ חסר המזל לא ידע כי בתוך מחשבי הלוח של אפל מותקן שירות איכון, המאפשר לעקוב אחר תנועותיו של האייפד.
הזכוכית השבורה יקי דיין

המרדף בחסות אפל

דיין מספר בבלוג שלו כי לאחר שהתעשת מההלם הראשוני של הגניבה חייג לבתו וביקש שתכנס לאתר של חברת אפל לאתר Mobile Me ותפעיל את השירות המאכן של אייפד. השירות של אפל, שבמקור תוכנן להתמודד עם אובדן מכשירים ופחות להתמודדות עם גניבות מאפשר לאתר מקום מדויק של אייפון או אייפד על המפה, למחוק נתונים מן המכשיר, לנעול אותו או להוציא צליל התראה שנשמע מרחוק.

דיין, כשהוא מכוון בידי הבת המשיך אחר השודדים, שהמשיכו מבית העלמין למסע ברחבי העיר. גנבי הרכוש הגיעו לשכונת עמישב הסמוכה לסירקין ודיין דלק בעקבותיהם כשהוא מנסה נואשות לשכנע את השוטרים לבוא בעקבותיו. "בוא לתחנה להגיש תלונה" – שלא הבינו על מה המהומה.

המשטרה מצטרפת לחיפושים

המרדף שהסתיים ברחוב "ועד ארבע הארצות" בשכונת עמישב הוביל את דיין אל בית המסתור של הגנבים. לבסוף הסכימה המשטרה לשלוח ניידת אל היעד (הגעת הניידת לקחה כ-40 דקות). אך גם לאחר הגעת ניידת המשטרה לא הסכימו השוטרים להתדפק על הדלתות ללא צו בית משפט והתפשרו על האזנה בגרם המדרגות. דיין הפעיל את האזעקה במכשיר האייפד שנשמעה היטב מדירת הגנבים ואז נעלמה. מיד עם העלמות האזעקה קיבל דיין שיחה מן הבת שהאייפד איננו נמצא יותר בבניין ונזרק ככל הנראה לכיוון הכביש. האייפד נמצא מחוץ לבנין, כשהוא מוטל על הקרקע מצפצף מבעד לשיחים ומתפקד באופן תקין לאחר שספג את הנפילה.

הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il